Samisk idrett

For Sametinget er det viktig at man har idrettsaktiviteter der samisk tilhørighet, samisk bakgrunn og samisk språk inngår på en grunnleggende og naturlig måte, og Sametinget er derfor opptatt at det legges til rette for idrettsaktiviteter både lokalt, regionalt og internasjonalt. Sametinget er også opptatt av at idrett og fysisk aktivitet ivaretas i et folkehelseperspektiv.

Sport og idrett har en sentral plass i det samiske samfunnet. Historisk sett har fysisk aktivitet naturlig vært en del av den samiske kulturen. Etter hvert som behovene har endret seg har mange av disse aktivitetene endret form og innhold, og fremstår i dag som basis for idrett og aktivitet både på høyt sportslig nivå og på mosjonsnivå.

Målet for Sametingets økonomiske virkemidler til idrett er et mangfold av idrettsaktiviteter. Delmålet er et bredt og godt idrettstilbud for den samiske befolkningen.

Sametinget gir direktetilskudd til tre organisasjoner som organiserer samiske idrettsaktiviteter: Sámiid Valáštallanlihttu-Norga/Samenes idrettsforbund-Norge (SVL- N), Sámi Heargevuodjin-lihttu/Saami Reindeer-Race Federation (SHL) og FA Sápmi.

I tillegg gir Sametinget tilskudd til samisk ungdoms deltakelse i både idretts- og kulturdelen av Arctic Winter Games (AWG).

Direktetilskuddene til idrett skal bidra til at de samiske idrettsorganisasjonene kan utvikle et idrettstilbud både på bredde- og toppnivå.

Les sametingsrådets redegjørelse om samisk idrett (PDF, 423 kB)

Idrettsavtalen

Sametinget har i samråd med det samiske idrettsmiljøet inngått en avtale om faste rammer på tilførsel av tilskudd gjennom avtaleinstituttet Idrettsavtalen. Idrettsavtalen innebærer også søkelys på satsningsområder, som bl.a. rekruttering, revitalisering av samiske leker/idrett, allsamisk organisering m.m. Idrettsavtalen ble inngått i slutten av 2022.

Les Idrettsavtalen, inngått mellom Sámi Valáštallan Lihttu (SVL) og Sametinget (PDF, 310 kB)

Idrettsmiljøet har etter en lengre tids omorganiseringsprosess landet på organisasjonsmodellen Sámi Valáštallan Lihttu (SVL) som består av Sámi Valáštallan – Norga (SVN), Sámi Heargevuodjin Lihttu (SHL) og FA Sápmi samt paraplyorganisasjonen SVL.

Sametinget og SVL har årlige forhandlinger hvor rammene for tilskuddet til det påfølgende års budsjettet blir fastsatt, og eventuelle nye satsningsområder blir tatt opp.

Les også: Sametinget løfter samisk idrett til nye høyder – enighet i idrettsavtalen

Kultur- og idrettsstipend

Sametinget har også et kultur- og idrettsstipend, som har blitt delt ut annethvert år. Fra 2019 deles det ut hvert år.

Stipendet skal motivere samisk ungdom til å engasjere seg innenfor kunst, kultur og idrett. Fire stipend á kr 25 000 deles ut. Stipendet skal gå til enkeltpersoner av begge kjønn, og de som mottar stipendet skal være mellom 16 og 25 år i det året stipendet tildeles.

Les mer om kultur- og idrettsstipendet