Čális fal! - forfatterutdanning

Sametinget startet i 2015 forfatterskapsprosjektet Čális fal, i samarbeid med Samisk kunstnerråd (SDR) og Samisk forfatterforening (SGS).

Som en del av satsingen på litteratur har Sametinget strategier rettet mot å få flere til å bli forfattere, få utgitt flere samiske bøker og få flere til å lese samiske bøker.

Sametinget startet i 2015 forfatterskapsprosjekt Čális fal i samarbeid med Samisk kunstnerråd (SDR) og Samisk forfatterforening (SGS). Sametinget finansierer prosjektet, Samisk Kunstnerråd (SDR) har det administrative ansvaret for prosjektet, og Samisk Forfatter Forening (SGS) har det faglige ansvaret for prosjektet.

Formålet med prosjektet er å stimulere til flere skjønnlitterære bokutgivelser med mål om å rekruttere forfattere som skriver på samisk. Prosjektet skal legge vekt på å utvikle forfatterskap, og heve den litterære kompetansen til framtidige forfattere. Deltakere i prosjektet skal utvikle sin litterære og kunstneriske bevissthet, og få forfatterfaglig kompetanse, slik at de gis bedre muligheter for å kunne utvikle manus og utøve forfatteryrket i fremtiden.

Dette har så langt vært en suksess. Čális fal! – forfatterutdanningen ble første gang gjennomført i 2015-2017, over to år. 10 studenter deltok og resultatet ble en antologien In mun goit med studentenes egne tekster som ble utgitt på Fredriksten Festning i forbindelse med feiringen av Tråante 2017.

Sametinget viderefører prosjektet i 2020. Čális fal! 3 starter august 2020 og går til 2022.

Les mer om Čális fal! - forfatterutdanningen