Samisk litteratur

Sametingets mål er at kvalitativ samisk litteratur utgis, formidles aktivt og gjøres tilgjengelig.

Sametinget gir direkte tilskudd til de samiske forlagene til utvikling og fremming av samisk litteratur, slik at de skal produsere, gi ut og formidle samisk litteratur.

Sametinget gir også søkerbasert tilskudd til prosjektstøtte til samisk litteratur. Det er viktig å stimulere til et mangfold av samiske utgivelser i en søkerbasert ordning for samisk litteratur til de forlag som ikke omfattes av direktetilskuddsordningen. I strategi for litteratur er utgivelser på sørsamisk og lulesamisk prioritert.

Sametinget gir også direkte tilskudd til formidling av samisk litteratur med bokbusseiere som ønsker å opprettholde sitt bokbusstilbud.

Les Samisk litteraturstrategi (PDF, 678 kB), vedtatt av sametingsrådet 25.06.19.