Kulturminneregistrering i Dieváidvuovdi álbmotmeahcci 2021

Rapport om kulturminneregistrering i Dieváidvuovdi álbmotmeahcci - Øvre Dividalen nasjonalpark, Målselv kommune, 2021.

Sámediggi og Troms og Finnmark fylkeskommune har på oppdrag fra Nasjonalparkstyret for Dieváidvuovddi álbmotmeahcci - Øvre Dividalen nasjonalpark gjort kulturminneregistreringer i noen utvalgte områder sommeren 2021. Deler av registreringsarbeidet ble gjort i Dividalen landskapsvernområde som grenser opp til nasjonalparken.

Les rapporten om kulturminneregistrering i Dieváidvuovdi álbmotmeahcci 2021 (PDF, 5 MB)