Læreplaner for faget samisk

Nye læreplaner i samisk som førstespråk og samisk som andrespråk som nå består av tre læreplaner er gjeldende fra høsten 2020.

Samisk som førstespråk

Samisk som førstespråk er for elever som har samisk som hjemmespråk og snakker samisk når de begynner på skolen. Elever som har samisk som førstespråk, får den første lese- og skriveopplæringen på samisk. I norskfaget får de opplæring etter læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk. Førstespråket har flere undervisningstimer og læreplanen har større krav enn andrespråks læreplanen. 

Du kan velge to førstespråk, både samisk og norsk som førstespråk. 

Læreplan i samisk som førstespråk (PDF, 485 kB)

Samisk som andrespråk

Læreplaner for Samisk som andrespråk etter Kunnskapsløftet LK20S

Læreplanen i faget Samisk som andrespråk består av tre læreplaner:

  • Samisk som andrespråk - samisk 2
  • Samisk som andrespråk - samisk 3
  • Samisk som andrespråk - samisk 4

Samisk som andrespråk - samisk 2

Læreplanen for Samisk som andrespråk er bygd opp trinnvis, det vil si kompetansemålsett etter 2.trinn, etter 4.trinn, etter 7.trinn, etter 10.trinn, etter Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, etter Vg3 studieforberedende utdanningsprogram og etter påbygging til generell studiekompetanse. Alle elever som starter med samisk som andrespråk i første klasse skal følge læreplanen for samisk som andrespråk- samisk 2.

Læreplan samisk som andrespråk, samisk 2 (SAS02-01)

Samisk som andrespråk - samisk 3

Samisk som andrespråk – samisk 3 er et alternativ for elever som vil ha nytte av å bruke mer tid på å lære samisk og for elever som starter med samisk sent på barnetrinnet eller først på ungdomstrinnet. Elever som velger å ta sluttvurdering og eksamen etter samisk 3, skal kunne kompetansemålene for nivå 1-3 etter 10. årstrinn og kompetansemålene for nivå 4 etter Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram og etter nivå 5-6 på Vg3 studieforberedende utdanningsprogram og etter påbygging til generell studiekompetanse. Elever har selv rett til å velge om de vil fortsette med samisk på ungdomsskolen. Dersom noen ønsker å slutte med samisk, bør de oppmuntres til å fortsette og følge samisk 3 varianten i stedet for å slutte. Da denne varianten er en del av faget samisk som andrespråk, har elevene mulighet til senere å fullføre hele faget som privatister.  

Læreplan samisk som andrespråk, samisk 3 (SAS03-01)

Samisk som andrespråk - samisk 4

Samisk som andrespråk - samisk 4 er et tilbud for nybegynnere i samisk på videregående opplæring og kan velges kun av elever som ikke har hatt samisk på grunnskolen. Denne varianten anbefales fremfor å ta samisk som fremmedspråk, fordi denne varianten er en del av faget samisk som andrespråk. Dermed har elevene mulighet senere til å ta samisk 3 eller fullføre hele faget, det vil si ta samisk 2 senere som privatister. 

Læreplan samisk som andrespråk, samisk 4 (SAS04-01)

Læreplan i fordypning i samisk

Læreplan samisk fordypning (SFS02-02) LK20/ S