Læreplaner

Læreplaner er forskrifter om fag, om mål for opplæringen, om omfanget  av opplæringen og om gjennomføringen av opplæringen. I tillegg til det ordinære læreplanverket Kunnskapsløftet LK20, finnes det et eget samisk læreplanverk, Læreplanverket for Kunnskapsløftet – Samisk, LK20-S.