Nasjonale læreplaner på samisk

I fag hvor det ikke er utarbeidet egne samiske parallelle læreplaner for grunnskolen, er en del planer oversatt til samisk.

I fag hvor det ikke er utarbeidet egne samiske parallelle læreplaner for grunnskolen, for gjennomgående fag og for fellesfag og programfag i videregående opplæring, gjelder de nasjonale læreplanene i Kunnskapsløftet også for elever som mottar opplæring i og på samisk.

En del av læreplanene er oversatt til samisk og de finnes under Kunnskapsløftet – Samisk på Utdanningsdirektoratets nettsider.