Kreativ næring

Sametinget definerer samisk kreativ næring som en næring der samiske kulturelementer utgjør hovedelementet i virksomheten. For å kunne søke om tilskudd på kreativ næring må denne definisjonen oppfylles, gjør den det så kan bedrifter fra hele landet søke.    

Den samiske kreative næringen består av alt fra artister, designere, kunstnere osv. Under den kreative næringen har vi fokus på den forretningsmessige delen av bedriften, hvordan skal bedriften din tjene penger og hvordan skal bedriften bli robust slik at du kan leve av det du driver på med. Det er hovedfokuset.

Den samiske kreative næringen består av mange små bedrifter, ofte enkeltmannsforetak, og i likhet med de som driver innenfor den samiske reiselivsnæringen har mange en jobb ved siden av. Vi trenger mange flere lønnsomme bedrifter innenfor denne næringen, for potensialet er stort. Sametinget har derfor gjennom blant annet bedriftsutviklingsprogrammet Faamoe hatt fokus på å styrke merkevaren til bedriftene og styrke økonomistyringen i selskapet.

Kreativ næring - et uforløst potensiale. Sametingsrådets handlingsplan for kulturell og kreativ næring (PDF, 4 MB)