Arctic Lavvo AS oažžu doarjaga riikkaidgaskasaš vuovdaleapmái

Arctic Lavvo AS oažžu doarjaga riikkaidgaskasaš vuovdaleapmái

Goarrut Arctic Lavvos. Arctic Lavvo AS

Sámediggeráđđi lea juolludan 231 000 ruvnnu doarjaga Arctic Lavvo AS:i Guovdageainnus. Lávvobuvttadeaddji háliida rahpat neahttagávppi mas sihke Ruoŧa ja Suoma beale gávppašeaddjit besset gávppašit báikkálaš gillii ja válljet báikkálaš valuhta.

Arctic Lavvo AS áigu maid buoridit vuovdaleami sosiála mediaid bokte, Googlein, Youtubein, Instagramiin ja Facebookiin.

– Lea positiivvalaš oaidnit ahte Arctic Lavvo AS áigu vuovdališgoahtit buktagiid ođđa ja stuorát márkaniin, ja go háliidit bargat dan ovdii ahte eanet vuovdalit buktagiid sihke Norggas, Ruoŧas ja Suomas. Koronapandemiija lea čuohcan olu sámi báikkálaš fitnodagaid gávpejohtui, ja danne lea buorre ahte sii háliidit leat eanet oidnosis omd. sosiála mediain, dadjá sámediggepresideanta Silje Karine Muotka (NSR).

Arctic Lavvo buvttada lávuid, gođiid, tealttáid, tealtáreagaid, ja lea industriijagoarrunfitnodat. Fitnodat ásahuvvui 2016:s ja lea vuovdán buktagiid 17 iešguđet riikii viđa jagis. Fitnodagas leat 12 bargi.

– Mii dárbbašit buriid sámi bargobáikkiid ja Arctic Lavvo -fitnodagas deattuhit sámi sisdoalu, giela ja kultuvrra go muitalit iežaset buktagiid birra. Lea maid positiivvalaš ahte fitnodat áigu ráhkadit riikkaidgaskasaš promoterenfilmma eŋgelasgillii, mainna háliidit olahit ođđa gávppašeddjiid, dadjá Muotka.

Doarjja addojuvvo máŋggabealálaš ealáhusaid doarjjaortnegis.

Jus áiggut jearahallat dahje jus leat gažaldagat, váldde oktavuođa sámediggepresideanttain Silje Karine Muotkain, tlf: +47 984 87 576, silje.karine.muotka@samediggi.no