Dievasčoahkkinjođiheaddji sárdni Sámi álbmotbeaivve 2023

Dievasčoahkkinjođiheaddji sárdni Sámi álbmotbeaivve 2023

Sámedikki dievasčoahkkinjođiheaddji Tom Sottinen oassálastii ávvudoaluin Deanus. Dás sáhtát lohkat su sártni:
 

Buorre beaivi, buohkaide ja lihkku beivviin!

Tusen takk for invitasjonen og takk til arrangør Deanu Searat for dette flotte arrangementet i Tana. Jeg har gledet meg veldig til å feire vår nasjonaldag sammen med dere.

I år er det 30 år siden samenes nasjonaldag ble feiret for første gang. Det er svært gledelig å se utviklingen som har vært, at det stadig er flere kommuner som velger å feire dagen med små og store arrangement, ofte over flere dager. For mange av oss som er eldre enn 30 år har feiringen av samenes nasjonaldag vokst litt på oss. For dagens barn og unge er denne dagen en selvfølge. Dere har vokst opp med å feire nasjonaldagen og dere har vært med på å skape de tradisjonene som nå tar større og større plass i samfunnet.

 

Nærbilde av en koftekledd mann og en koftekledd dame som holder en mikrofon i hånden.  - Deaddil ja stuora govva ihtáDievasčoahkkinjođiheaddji Tom Sottinen og Anne-Christine Hansen, gii lei dulkan go dievasčoahkkinjođiheaddji doalai su váldosártni ávvodoaluin Deanus. Sámediggi/Silja Somby

De siste årene har det ikke vært så enkelt å feire dagen slik som vi har blitt vant til på grunn av pandemien. Så det å kunne samles igjen for å møte folk, spise god tradisjonell mat, prate sammen, samt det å få oppleve kulturelle innslag, det er det nok mange som har sett frem til. Jeg har selv de siste fem årene fått oppleve mange ulike feiringer over hele landet og via digitale løsninger, men det å få komme hit til Deatnu, eller “hjem” som jeg fremdeles kaller det, for å holde hovedtale, det setter jeg så utrolig pris på.

Selv om dette er en festdag for oss alle, så går også mine tanker og medfølelse til pårørende og andre berørte, som i natt brått mistet sine i et fryktelig jordskjelv i Tyrkia og Syria. Vi har også en krig i Ukraina som rammer mange. Våre samiske søstre og brødre på russisk side som vi tidligere har samarbeidet med, har vi dessverre mistet kontakten med. Det er millioner av barn som er rammet, som har mistet sine foreldre og hjem, som har en daglig kamp mot sult, kulde og frykt, og som er på flukt fra krigshandlingene som skjer i Ukraina. Mange familier og barn som har flyktet bor nå også i våre kommuner, vi må ta dem godt imot og inkludere dem i våre samiske samfunn. Jeg håper mange ukrainske barn deltar i vår markering av nasjonaldagen. 

Over hele landet markeres samenes nasjonaldag. Barnehager og skoler har i forbindelse med denne dagen hatt ulike temaarbeid om samiske forhold, kanskje har man smakt på samisk mat og hørt på samisk musikk. Det gir meg et håp om at den oppvoksende generasjon får et nærere forhold til den samiske befolkningen og etter hvert også en dypere forståelse for vårt folk og samfunnsliv. Vi behøver gode allianser i majoritetssamfunnet, fordi vi behøver forståelse og velvilje når vi som samfunn skal løse våre felles utfordringer.

I likhet med feiringen av den samiske nasjonaldagen, så er det økende interesse for det samiske demokratiet. Fra å være 5497 stemmeberettigede ved det første Sametingsvalget i 1989, så var det ved valget i 2021, 20545 stemmeberettigede. Det tallet kommer til å stige, bare i fjor kom det inn omtrent 1600 begjæringer, noe som utgjør 3-4 per dag. Det er gledelig å registrere at stadig flere ønsker å ta del i Sametingsvalget, og det blir spennende å se hvilke følger det vil få for mandatfordelingen mellom valgkretsene nå i juli. Deatnu er i 2021 fremdeles den kommunen i Østre med flest stemmeberettigede (918), fulgt av Sør-Varanger (533), Nesseby (379) og Vadsø (375).

Kjære alle sammen,
Dagen i dag er en festdag som tydelig minner oss på vårt fellesskap som ett folk – uavhengig av hvor vi bor. I dag feirer vi vårt mangfold og vår kultur. Det er også en fin anledning å hylle de som har gått opp stiene før oss, og å applaudere den innsatsen som legges ned i alle samiske lokalsamfunn i det daglige. Vi behøver levende og sterke samiske lokalsamfunn i Sápmi, også fordi de er viktige arnesteder for de samiske språkene. Fornorskningspolitikken rammet vårt folk hardt, og veldig mange ble frarøvet muligheten til å lære seg språket. Men veldig mange ønsker å ta språket sitt tilbake, og mange har også gjort det. Hver enkelts innsats er med på å styrke de samiske språkene. En av de viktigste innsatsene som vi som samfunn gjør, er å støtte opp under språket til barn og unge. De er fremtidens språkbærere, og de som skal stake ut veien videre for et sterkere Sápmi i fremtiden.


På vegne av Sametinget vil jeg rette en takk til dere alle som engasjerer dere for de samiske språkene, for samiske tradisjoner og kunnskap, for dere som jobber i samiske næringer og for dere som tar del i samfunnsdebatten, og til alle som bryr seg om Sápmi. Det er små og store initiativ som skjer på alle arenaer: samiske språksentre, sameforeninger, i frivillig arbeid, i næringsliv, i barnehager, skoler, i familieliv. Dere gjør en viktig jobb, og dere er med på å styrke og videreutvikle samfunnet vårt.

Med disse ordene ønsker jeg igjen å gratulere med dagen.
Sámedikki bealis sávan buohkaide ilolaš ávvudeami. Giitu!