Doarjagat kulturdoaimmaide

Sámediggeráđđi lea juolludan oktiibuot 661 500 ruvnno ovcci iešguđet prošektii ja buvttadeapmái main lea kultuvrralaš ja dáiddalaš bealli.

Sámediggeráđđi lea juolludan 200 000 ruvnno fitnodahkii Bjørn Film & Story Romssas prošektii man namma lea Håndtak.

Dát lea teáhterčájálmas mas fáddán lea mirkogeavaheapmi, veahkaválddálašvuohta ja deaivvadeapmi iešguđet sámi identitehtaid gaskkas. Fokusis lea siskkáldas sámevuohta, sihke movt dáruiduhttin váikkuha ovttaskasolbmuid eallimii, muhto maiddái movt ieš billista iežas ovddas, čearddalašvuođa sorjákeahttá.

Prošeavtta mihttu lea dahkat dáiddalaš vuođu ságastallamii dáid fáttáid birra. Teáhterčájálmasa vuođđun leat sámi čálli Siri Broch Johansena teavsttat. Čájálmas lea ovttasbargu Bjørn Film & Story, Hålogaland Teater ja Åarjelhsaemien Teatere gaskkas.

– Lea dehálaš hábmet dáiddalaš ovdanbuktima váttes fáttáin, gárrenmirkkuid boasttugeavaheamis ja loavkašuhttimis, dadjá sámediggeráđđi Maja Kristine Jåma (NSR).

IDJA Markus Johnsen Thonhaugen Bådåddjos oažžu 70 000 ruvnno doarjjan sámi slam-electronicačájálmassii, Fápmu.

Čájálmasa mihttu lea čájehit oasi sápmelaččaid dáistaleamis olahit vuoiggalašvuođa ja dásseárvvu dakko bokte ahte kombineret guokte goabbatlágan ovdanbuktinvuogi hábmen dihte ođđa ja fámolaš dáiddahámi - sámi slam-electronica, mas sámi electronica ja slampoesiija ovttastahttojit muitalan dihte historjjá álgoálbmotdáistaleami birra.  

– Prošeakta lea hutkkálaš, ja dát lea gelddolaš vuohki muitalit álgoálbmotdáistaleami historjjá, dadjá Jåma.  

Sámediggeráđđi lea maid juolludan 70 000 ruvnno doarjjan vuođđudussii Stiftinga Hilmar Alexandersen Stïentjes čájáhusráiddu JORD-LUFT-VANN gárvemii.

Prošeavtta ulbmil lea gaskkustit lullisámi kultuvrra luondduoainnu. Sámi kultuvrra luonddumáhttu, filosofiija ja mytologiija lea čájáhusaid vuođđun. Čájáhusat buvttaduvvojit ovttas Saemien Sijtein. Dát čájáhusat galget čájehuvvot ođđa ja stuorát čájáhusbáikkiin, nu ahte lullisámi dáidda lea oidnosis ođđa arenain.

– Čájáhusat tematiserejit dálá áiggi ja sámi kultuvrra luondduoainnu, ja váldet ovdan miellagiddevaš ja dehálaš fáttá, dadjá Jåma.

Dáid doarjagiid lassin leat maiddái dát ožžon doarjaga:

  • Wang Design Consult: When Sámi meet Yami 1979 to 2023 – 60 000 ruvnno
  • Prošeaktabádji Tania Lopez: Riebansilbateknihkka, digitála gaskkusteapmi mánáide, nuoraide ja rávisolbmuide – 60 000 ruvnno
  • Musken aktivitet - Måske dåjma: Måskeståhkusa/Muskenlekan 2023 – 54 000 ruvnno
  • Salten friteater SA: Čájáhus Gáhtot – Bortkommet rein – 52 000 ruvnno
  • Sirpmá gilisearvi: GÁKŠU Sirbmá filbmafestivála – 50 000 ruvnno
  • Davvi-Norgga riemut: Nordaførr – 45 500 ruvnno

Oktiibuot leat ovcci iešguđet doaimma ožžon doarjaga sámediggeráđis dán vuoru. Buot doarjagat addojuvvojit doarjjaortnegis Doarjja kulturdoaimmaide. Doarjjaortnega mihttomearri lea addit buriid rámmaeavttuid sámi dáiddabuvttademiide ja kulturvásáhusaide. Ortnegis lea rabas ohcanáigemearri skábmamánu 1. beaivvi 2023 rádjai.