Doarjja Oslo Sámi Vissui

Sámediggi lea juolludan 360 000 ruvdnosaš doarjaga Oslo Sámi Vissui. Doarjja lea ovdaprošeavtta váste man ulbmil lea ásahit sámi dearvvašvuođafierpmádaga.

Oslo Sámi Viessu lea ohcan doarjaga go áigu ásahit sámi dearvvašvuođafierpmádaga Osloi ja dan lahkosiidda. Fierpmádat galgá veahkehit duddjot oktavuođaid suohkana sámi dearvvašvuođabargiid ja dearvvašvuođadoaimmahagaid gaskkas mat barget dan ovdii ahte sámi pasieanttat ožžot ovttaárvosaš dearvvašvuođabálvalusaid. Oslo sámi dearvvašvuođafierpmádaga ulbmil lea áimmahuššat sámi pasieanttaid ja sin lagasolbmuid, aktiivvalaččat gaskkustit dieđuid, ja ovdánahttit prošeavttaid ja ovttaárvosaš dearvvašvuođabálvalusaid.

– Mii oaidnit ahte lea dárbu nannet sápmelaččaid dearvvašvuođabálvalusaid Oslos ja Oslo lahkosiin, ja Oslo Sámi Viessu ánssáša rámi go álggaha fierpmádaga mii lea ávkkálaš dearvvašvuođabargiide, ja nu maiddái sámi pasieanttaide ja sin lagasolbmuide, dadjá sámediggeráđđi Runar Myrnes Balto (NSR).

Sámi dearvvašvuođafierpmádat lea veahkkin ovttaárvosaš dearvvašvuođabálvalusaid oččodeamis sámi álbmogii, ja maiddái sámi álbmoga dearvvašvuođa- ja fuolahusbálvalusaid fágaovdánahttimis ja gelbbolašvuođaloktemis.

– Oslos ja Oslo guovllus leat ollu sápmelaččat, sihke dakkárat geat orrot doppe ja dakkárat geat leat doppe muhtun áiggi. Sámediggi diehtá ahte sámi pasieanttat leat ohcalan bálvalusaid mat vuhtiiváldet sámi giela ja kultuvrra. Prošeakta maid Oslo Sámi Viessu álggaha dál lea dehálaš lávki sápmelaččaid dearvvašvuođabálvalusaid buorideamis Oslos, loahpaha Myrnes Balto.