Evttoha ahte Sámi allaskuvla šattašii álgoálbmotásahussan lága vuođul

Evttoha ahte Sámi allaskuvla šattašii álgoálbmotásahussan lága vuođul

Sámediggi galgá juovlamánus meannudit ášši ođđa universitehta- ja allaskuvlalágas. Sámediggeráđđi evttoha ahte Sámi allaskuvla oččošii stáhtusa álgoálbmotásahussan, ja ahte Sámediggi oččošii viiddiduvvon nammadanrievtti UiT - Norgga árktalaš universitehta ja Davviuniversitehta stivrraide.

Oassin sámediggeráđi evttohusas meroštallojuvvo Sámi allaskuvla álgoálbmotásahussan. Dál lea Sámi allaskuvla rájárasttideaddji doaibma mii váldá vuolggasaji áddejumis ahte sámit lea álgoálbmot. Sámediggeráđđi lea árat ožžon dohkkehuvvot sámegielaid álgoálbmotgiellan ođđa giellalágas mii lea meannuduvvomin Stuorradikkis.

Deaddil ja stuora govva ihtáSámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) Sámediggi  – Sámediggeráđđái lea deaŧalaš sihkkarastit Sámi allaskuvlii ovddidanmuni sámi ásahussan. Danne evttohat mii ahte Sámi allaskuvla rájárasttideaddji váikkuheaddjin ja dan vuolggasajis ohppui ja dutkamii oainnusmahttojuvvo láhkadahkosiin. Mii diehtit ahte Sámi allaskuvllas leat ambišuvnnat šaddat álgoálbmotuniversitehtan. Sámi allaskuvlla ásaheapmi álgoálbmotásahussan lea lávki dohko guvlui, dadjá sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Lága vuođul ovddasvástádus

Sámediggeráđđi evttoha maiddái ahte Sámi allaskuvllas galgá leat láhkageatnegahttojuvvon ovddasvástádus buot sámi gielaid ovddideamis fágagiellan.

– Sámediggeráđđi evttoha gulahallama Sámi allaskuvllain dan ektui ahte lága vuođul geatnegahttit daidda ovddasvástádusa buot sámegielain fágagiellan. Dán ferte geahččat Sámi allaskuvlla doaimma olis riikarájáid rastá. Dát illudahttá mu go Sámi allaskuvla lea nu čielggas dás ja mii Sámedikkis áigut čuovvulit dán dalle go universitehta- ja allaskuvlasuorggi rámmat geahčaduvvojit maŋŋelis stuorradiggedieđáhusas.

Háliidit viiddidit rolla

Sámediggi láve dál nammadit guokte stivralahtu Sámi allaskuvlii, muhto háliida viiddidit rolla universitehta- ja allaskuvlasuorggis ja nammadit stivrajođiheaddji Sámi allaskuvlii ja stivralahtuid Davvi universitehtii ja UiT - Norgga árktalaš universitehtii.

– Sámediggái lea deaŧalaš ahte lea čielga rolla universitehta- ja allaskuvlasuorggi stivremis. Okta váikkuhangaskaoapmi dán oktavuođas lea árjjalaččat searvat stivrraid nammadeapmái iešguđege oahppoásahusaide. Davimus ásahusain lea čielga ovddasvástádus ja rolla sámi servodagas, mii maiddái ferte čalmmustuvvot stivrra čoahkkádusas. Stivrrat dárbbašit dákkár gelbbolašvuođa, dadjá Mikkelsen.

Lávdegoddi vajálduhtii

Evttohusas ođđa universitehta- ja allaskuvlasuorggi ektui evttohuvvo ahte Sámedikki rolla galgá gáržžiduvvot ja ahte Sámediggi galgá massit olggobeale stivralahtuid nammadanrievtti. 

Mikkelsena mielas lea dát hui kritihkalaš evttohus, erenoamážit go lávdegoddi ii leat árvvoštallan Sámedikki rolla universitehta- ja allaskuvlasuorggi stivremis.

– Sámediggeráđđi ii sáhte movt ge dohkkehit ahte Sámedikki váldi ja rolla fuoniduvvojit, ja mun oainnán ahte lávdegottis ii leat leamaš doarvái buorre áddejupmi mii Sámediggi dahje Sámi allaskuvla leat. Ii leat buorre go evttohit gáržžidit Sámedikki nammadanrievtti. Danne válljet mii sámediggeráđi beales leat čielgasat min evttohusas mat vuordámušat leat, go guoská Sámedikki rollii ja váldái universitehta- ja allaskuvlasuorggi stivremis lága bokte ja viidáset barggus stuorradiggedieđáhusain universitehta- ja allaskuvlasuorggi stivrema birra.

Jearahallama addá ja vástida gažaldagaide sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), tlf. +47 917 42 161, mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no