Hilsningstale til KulturSápmi Gällivare

Hilsningstale til KulturSápmi Gällivare

Sametingsråd Maja Kristine Jåma (NSR) sin hilsningstale under KulturSápmi i Gällivare.

God dag!

Vi er samlet her disse dager for å møtes, diskutere og lære fra hverandre. Kanskje kommer det nye ideer og tanker, og kanskje klarer vi å se fremover.

Samisk kunst og kultur har fått stor oppmerksomhet i det siste. Jeg er stolt og glad for det. Jeg har selv sett hvor nødvendig det er å oppleve vår egen kultur, og kjenne på et samisk fellesskap og styrke. Det på store kunstarenaer slik som Venezia biennalen, på nasjonale arenaer, på urfolksarrangement i utlandet, men også i Saepime. Her på våre egne møteplasser og festivaler. Wow, for noen flinke kunstnere vi har!

Samer lever uten grenser. Våre språk, kultur, håndverk, landområder og familier ser og kjenner ikke grensene. Likevel kjenner vi som folk på grensene hver dag. I de siste årene på grunn av koronapandemien, og nå på grunn av den forferdelige krigen. Vi tenker på våre brødre og søstre på den russiske siden og håper det tar en slutt på krigen snart.

Vi vet det er utfordringer i kulturfeltet for å sikre utvikling på tvers av grensene. Vi fortsetter med å jobbe videre med det samisk – nordiske samarbeidet for å nedbygge grenser og sammen styrke det samisk kunst- og kulturfeltet. Det er nødvendig å støtte arbeidet både økonomisk og politisk.

Alle som jobber med kultur, gjør det med stort iver og klarer å gjennomføre mye. Men, de har også behov for utviklingsmulighet. Derfor er det samtidig viktig å styrke institusjonene og organisasjonene.

En annen del av det arbeidet er nettopp å samle kulturaktører og lage et sted hvor man kan løfte slike temaet og diskutere veien videre.

Jeg er glad for at Sametinget er med på å støtte dette møtestedet, samt Samerådet som har ordnet denne konferansen.

Jeg gleder meg å være her, dele erfaringer, snakke, treffes og lære mer. Det er viktig for meg som sametingsråd for kultur på sametinget på norsk side av Saepmie.

Jeg håper på trivelige og spennende dager!

Takk.