Mánáidgárdeprošeakta SáMOS loahpahuvvo ja bohtosiid ovdanbuktet konferánssas

Sámedikki ovdánahttinprošeakta mánáidgárddiide SáMOS loahpahuvvo dán jagi. Dan oktavuođas lágida SáMOS ovttas Sámi allaskuvllain loahpahankonferánssa Guovdageainnus boahtte vahkus, gos prošeavtta bohtosat ja vásáhusat ovdanbuktojuvvojit.

SáMOS lea oanádus Sámi mánát ođđa searvelanjain, ja Sámediggi eaiggáduššá ja ruhtada ovdánahttinprošeavtta. Ulbmil lea rievdadahttit sámi mánáidgárdestruktuvrra sámi filosofiija ja árbedieđuid vuođul. Dat mearkkaša dan ahte sámi mánáidgárddit galget sáhttit bargat sámi pedagogalaš málliid mielde mat vuođđuduvvojit sámi gillii, kultuvrii ja árbedieđuide mat leat heivehuvvon ođđaáigásaš sámi servodahkii. Prošeavttas lea ovttasbargu Sámi allaskuvllain ja pilohtamánáidgárddiiguin.

SáMOS-prošeavtta loahpahankonferánsa "Unna olbmožiid dihtii" lágiduvvo boahtte vahkus, njukčamánu 21.-23. beivviid, Diehtosiiddas Guovdageainnus, ja konferánsa lea mánáidgárdedutkiide, pedagogaide ja eará fágaolbmuide. Dán konferánssas ovdanbuktet visot bohtosiid ja vásáhusaid prošeavttas.

– Dát boahtá čájehit geainnu boahtteáiggi sámi mánáidgárddi pedagogihkkii ja giellaovddidanbargui. Sámi bajásgeassinvuogit leat mielde nannemin sámi mánáid identitehta ja hábmemin boahtteáiggi sámi servodatborgáriid. Danin lea dehálaš ahte min sámi mánát besset bajásšaddan sámi pedagogihka árvvuid vuođul, dadjá sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

– Giitán Sámedikki buori ovttasbarggu ovddas, ja min iežamet fágabirrasa geat leat duohtandahkan prošeavtta ulbmiliid. Sámi allaskuvla vuoruha searvat sámi mánáidgárddiid fágalaš ovdánahttinbargguide mat nannejit sámi pedagogihka, jurddašanmálliid ja árbevirolaš máhtu sámi mánáidgárddiin. Mii leat jo ođđa prošeavttain ovttasbargamen Sámedikkiin mas ulbmil lea ovdánahttit gievrras sámi giellamodeallaid mánáidgárddiin, dadjá Sámi allaskuvlla rektor Laila Susanne Vars.

Konferánssa fáttát leat sámi- ja álgoálbmotpedagogihkka ja -didaktihkka, ja sámi ja eará álgoálbmotmáilmmi dutkit ovdanbuktet iežaset pedagogalaš dutkamiid. Lassin logaldallamiidda, de leat konferánssas maid soffáságastallamat ja guokte girjealmmuheami. Girji “Pedagogalaš prinsihpat sámi mánáidgárddiide” lea ráhkaduvvon prošeavtta oktavuođas. Dasa lassin almmuhuvvo Asta Mitkijá Balto sámi pedagogihkkagirji “Sámi bajásgeassin – Árbevierut – Ealáskahttit – Ođasmahttit”.

Konferánsii leat dássážii dieđihuvvon 130 oasseváldi miehtá Sámi. Lea ain vejolaš dieđihit jus háliida oassálastit. Fysalaš oassálastimii lea dieđihanáigemearri bearjadaga njukčamánu 17. beaivvi ja neahttaoassálastimii lea ges dieđihanáigemearri sotnabeaivvi njukčamánu 19. beaivvi. 

Konferánsa rahpasa dii. 12 disdaga njukčamánu 21. beaivvi, ja loahpahuvvo lunšii duorastaga njukčamánu 23. beaivvi.

Váldde oktavuođa jus áiggut jearahallat:

Sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), tel. +47 917 42 161, mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no

Sámi allaskuvlla rektor Laila Susanne Vars, tel. +47 453 97 700, lailas@samas.no

Prográmma, almmuhanliŋka ja eará konferánsadieđuid gávnnat Sámi allaskuvlla ruovttusiiddus

Loga eambbo SáMOS-prošeavtta birra