Miljovnnat sámi mánáidgárddiide ja sámi ossodagaide dárogielat mánáidgárddiin

Miljovnnat sámi mánáidgárddiide ja sámi ossodagaide dárogielat mánáidgárddiin

Sámediggeráđđi lea 2022:s juolludan 9 636 100 ruvnno doarjaga 21 sámi mánáidgárdái ja 11 sámi ossodahkii dárogielat mánáidgárddiin.Doarjja galgá earret eará atnot doaimmaide mat ovdánahttet ja huksejit mánáidgárdefálaldaga sámi árvvuid, giela ja árbevirolaš máhtu ala.

Oktiibuot ožžot 753 sámi máná mánáidgárdefálaldaga huksejuvvon sámi árvvuid, giela ja árbevirolaš máhtu ala. Dáid gaskkas leat 681 davvisámi máná, 36 julevsámi máná ja 36 lullisámi máná.

Ovdánahttimis 2021:s 2022 rádjai oaidná ahte dál leat 51 eanet máná geat ožžot sámegielat mánáidgárdefálaldaga.

- Lea buorre oaidnit ahte eanet sámi mánáin ollašuvvu riekti mánáidgárdefálaldahkii mii lea huksejuvvon sámi árvvuid, giela ja árbevirolaš máhtu ala. Juolludeamit mánáidgárddiide lea oassi  stuorát mánaidgárdeáŋgiruššamisMikkel Eskil Mikkelsen Vaino Rensberg, Sámediggi   dán áigodagas, dadjá sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Son čujuha NAČ 2016:18 Váibmogillii mii cealká ahte sámi mánáidgárddit leat deháleamos sierradoaimmat mat sihkkarastet, bisuhit ja nanusmahttet sámegiela. Sámediggeráđđi čállá álggahanjulggaštusas Beaiveálgu ahte sii háliidit ahte sámi mánáide ja nuoraide fállojuvvo sámegiel- ja kulturoahpahus mánáidgárddis gitta alitohppui. Sámegielaid ealáskahttin gáibida oahpahusa mas sámegiella ja kultuvra lea eaktobiddji.

21 sámi mánáidgárddiin mat leat ožžon doarjaga leat 19 davvisámegielat mánáidgárddi, 1 julevsámi mánáidgárdi ja 1 lullisámi mánáidgárdi. 11 sámi ossodagain mat leat ožžon doarjaga de leat 7 davvisámi ossodaga, 1 julevsámi ossodat ja 3 lullisámi ossodaga.

Doarjja lea juolluduvvon doarjjaortnegis Doarjja sámi mánáidgárddiide ja sámi ossodagaide dárogielat mánáidgárddiin, ja sin mihttu lea ahte sámi mánáidgárddit ja sámi ossodagat dárogielat mánáidgárddiin oahpahit sámi mánáide sámegiela, sámi kultuvrra ja árbevieruid.

Gažaldagaid dahje jearahallama addá sámediggeráđđi  Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no