PRD: Doarjja filbmadubbemii ja Jiennagoahtái

Sámediggeráđđi lea juolludan doarjaga guovtti gelddolaš kulturprošektii.

Maja Kristine Jåma Sametinget

Sámediggeráđđi lea juolludan 200 000 ruvnno doarjaga Sámi filbmainstituhttii – ISFI. Ruhta galgá mannat Torbjørn Egnera klassihkkárii «Folk og røvere i Kardemomme by» ođđa animašuvdnafilmma dubbemii davvisámegillii. Ulbmil prošeavttain lea ahte sámi mánát galget ožžut eanet filmmaid iežaset gillii.

– Mun lean ilus go sáhtán doarjut sámi filbmaráhkademiide ja earenoamážit mánáidfilmmaid sámegillii. «Olbmot, rievvárat ja Kardemomme-gávpot» boahtá addit somás ja buori filbmavásáhusa olles bearrašii, lohká sámediggeráđđi Maja Kristine Jåma (NSR).

Animašuvdnafilbma lea stuorra áŋgiruššan ja várra norgga stuorámus filbmaalmmuhus mii maiddái dubbejuvvo davvisámegillii. Torbjørn Egnera klassihkkár čájehuvvui vuosttaš háve juovlabasiid ja ođđajagi gaskkas ja čájehuvvo dál kinoin miehtá riikka.

Sámediggeráđđi háliida ahte galget leat eanet sámegiel filmmat olámuttus.

– Sámi mánát dárbbašit beassat oaidnit buriid mánáidfilmmaid iežaset gillii kinos, ja mun sávan ahte boahtteáiggis dubbejuvvojit vel eanet filmmat sámegillii, lohká Jåma.

Juolludeamit leat addon ásahusovdánahttima doarjjaortnega bokte.

Sámediggi lea maiddái juolludan 150 000 ruvnno «Jiennagoáhti» prošektii maid Stiftelsen Lydgalleriet vuođđudus Bergenis doaimmaha. Dát lea almmolaš dáiddaprošeakta guldalangámme hámis gaskkustan várás sámi kultuvrra ja historjjáid mat čatnet Sámi Bergenii. Jiennagoađi galgaba Elin Már Øyen Vister ja Liisa- Rávná Finbog kurateret sámi konteavsttain.

Gámme rahppojuvvo álbmogii guovvamánu 5. beaivvi 2023 Torrfjellets Fløyenis Bergenis. KORO, Kulturráđđi ja Bergena gielda juolludedje doarjaga prošektii  hukset ja cegget gámme 2021:s.

Gávpotvárrehálddašeaddji Bergena Gávpotbirasetáhta bokte, Bergena sámiid searvi ja iešguđetge kulturásahusat Bergenis sávvet ahte prošeakta movttiidahttá ođđa dutkama ja juogadit máhtu gaskavuođaid birra gaskal Sámi ja Bergena.

– Dát lea gelddolaš prošeakta mii boahtá nannet máhtu sámi dili ja sámi leahkima Bergenis. Gámme galgá sáhttit geavahit gaskkustanarenan ja leahkit buorre sadji máinnasteapmái ja ovttastallamii, lohká Jåma.

Juolludeamit leat addon Kulturdoaimmat doarjjaortnega bokte.

Jus dus leat jearaldagat dahje dáhtošit jearahallama, váldde oktavuođa Sámediggeráđiin Maja Kristine Jåma telefovdna: +47 47 24 23 66, e-boasta: maja.kristine.jama@samediggi.no