PRD: Doarjjamateriálafilmmat julev- ja lullisámegielfágaide

Sámediggi almmuha vuosttaš geardde filmmaid doarjjamateriálan sámegielfágain.

Sámegiella vuosttašgiellan lea sihke giellafága ja oahppahábmendoaibma, dat mearkkaša ahte fága sihkkarastá sihke oadjebas giellageavaheddjiid ja giellaguddiid sámi servodahkii. Fágas sámegiella nubbingiellan lea vuođđun iluin sámástit ja ávkkástallat gievrras giellamodeallaid vai njálmmálaš giella ovdána.

Sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) lea ilus go beassá muitalit dán erenoamáš dáhpáhusas mii guoská fágaođastussii.

– Sávan filmmat leat sihke ávkin ja movttiidahtti reaidun sámegieloahpahusas. Mun sávan maid ahte dat addet inspirašuvnna mot geavahit dáid ođđa oahppoplánaid, sihke sámegiela vuosttaš- ja nubbingiellan oahpahusas, lohká Mikkelsen.

Fágas sámegiella vuosttašgiellan lea giella- ja teakstaoahppan guovddážis. Oahppit galget šaddat oadjebas giellageavaheaddjin, ja galget oažžut máhtu iešguđege fáttáin mat gusket gielalaš dilálašvuođaide, vai sáhttet geavahit dan máhtu viidáset oahppamii ja bargoeallimis. Fágas sámegiella nubbingiellan lea ges sámástit ja sátneriggodaga viiddideapmi hui guovddážis.

Gažaldagaid vástida dahje jearahallama addá sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), tlf. +47 917 42 161, mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no

Doarjjamateriála videoid gávnnat dáppe: 

Julevsámegillii:

Doarjjamateriála sámegiella vuosttašgiellan (julevsámegillii, dárogiel teaksta) – 08:30 min

Doarjjamateriála sámegiella nubbingiellan (julevsámegillii, dárogiel teaksta) – 04:42 min 

Doarjjamateriála sámegielfágaide (julevsámegillii, dárogiel teaksta) – oanehis 02:42 min


Lullisámegillii:

Doarjjamateriála sámegiella vuosttašgiellan (lullisámegillii, dárogiel teaksta) – 09:35 min

Doarjjamateriála sámegiella nubbingiellan (lullisámegillii, dárogiel teaksta) – 04:55 min 

Doarjjamateriála sámegielfágaide (julev- ja lullisámegillii, dárogiel teaksta) – oanehis: 02:45 min