PRD: Sámeministarat ja sámediggepresideanttat deaivvadit Stockholmmas dán vahku

Sámeministariin ja sámediggepresideanttain lea davviriikkalaš čoahkkin Lundenis, Drottninggatan 4:s, Stockholmmas, gaskavahku ođđajagimánu 18. beaivvi.

Sámediggepresideanta Silje Karine Muotka searvá čoahkkimii ovttas Ruoŧa beale sámediggepresideanttain Håkan Jonssoniin ja Suoma beale sámediggepresideanttain Tuomas Aslak Juusoin.

Sámediggepresideanttain ja ministariin geain lea ovddasvástádus sámi áššiin Norggas, Suomas ja Ruoŧas leat leamaš fásta jahkásaš čoahkkimat ja ovttasbargu jagi 2000 rájes.

Ministarat ja sámediggepresideanttat deaivvadit jeavddalaččat juogadit dieđuid, ságaškuššat ja meannudit sámi áššiid maidda lea oktasaš beroštupmi.

Ovttasbarggu ulbmil lea nannet ja ovddidit sámi álbmoga giela, kultuvrra, ealáhusaid ja servodateallima.

Ministar- ja presideantačoahkkima áššelistu:

1. Davviriikkalaš sámi giellabálkkašumi – gollegiela geigen

2. Davviriikkalaš sámekonvenšuvdna

3. Rasisma sápmelaččaid vuostá

4. Sámegiella digitála birrasiin

5. Sámi olbmobázahusaid ja dávviriid máhcaheapmi

6. Dálkkádatrievdan ja dálkkádatheiveheapmi sámi ealáhusaide

 

Jus dárbbašat eambbo dieđuid, váldde oktavuođa ráđđeaddiin Máret Inger Aslaksdatter Antiin, tlf: 784 74 059, maret.inger.aslaksdatter.anti@samediggi.no