Rabas bovdehus gulaskuddamii Sámedikki lávdegoddevahkus

Sámedikki áirasat galget gávcci ášši bokte meannudit Duohtavuođa- ja soabahankommišuvnna raportta. Meannudeami oktavuođas galgá lágiduvvot rabas, njálmmálaš lávdegoddegulaskuddan, ja viiddiduvvon kultuvrralaš ja fágalaš prográmma. 

Sámedikkis lea leamaš raporta «Sannhet og forsoning – grunnlag for et oppgjør med fornorskingspolitikk og urett mot samer, kvener/norskfinner og skogfinner» gulaskuddamis háhkan dihtii oainnuid sámi servodagas. Ovttas Duohtavuođa- ja soabahankommišuvnna raporttain leat gulaskuddanvástádusat vuođđun dan gávcci áššái mat galget politihkalaččat meannuduvvot Sámedikkis, vuos lávdegottiin ja dasto dievasčoahkkimis. 

Dát áššit galget meannuduvvot Sámedikkis

Njálmmálaš gulaskuddan

Dan oktavuođas go politihkalaš meannudeapmi álggahuvvo, rahpet Sámedikki lávdegottiid jođiheaddjit njálmmálaš gulaskuddama dain áššiin mat leat ovddiduvvon. Rabas, njálmmálaš gulaskuddan lea Sámedikkis dahje digitálalaččat Teams bokte gaskavahku guovvamánu 21. beaivvi dii. 09.00-12.00.

Lávdegottit bovdejit sámi servviid, ásahusaid ja organisašuvnnaid dadjat oaiviliiddiset áššiid birra maid Sámediggi galgá meannudit.

Gulaskuddamat streamejuvvojit njuolga. Lea vejolaš fysalaččat boahtit Sámediggái Kárášjogas ja buktit njálmmálaš gulaskuddancealkámuša. Don ieš mávssát mátkki ja orruma ovddas. Vejolaš lea maid searvat Teams bokte. Ii leat vejolaš addit gulaskuddanvástádusaid neahta bokte ja ovttaskas olbmot eai sáhte buktit oaiviliid.  

Dieđiheapmi lávdegottiid čállingoddái: komitesekretaer@samediggi.no. Áigemearri: Guovvamánu 16. b. dii. 09.00. 

Čális makkár áššis háliidat kommenteret, gean ovddastat ja boađátgo persovnnalaččat Kárášjohkii vai searvvatgo Teams bokte. Čoahkkináiggit ja áigegeavaheapmi juogaduvvo gulaskuddanásahusaide áigemeari maŋŋil.

Čuovvovaš áššit galget meannuduvvot

Plána- ja finánsalávdegoddi

Ášši 005/24 Duohtavuođa- ja soabadankommišuvnna raporta - Sámedikki bajitdási árvvoštallamat
Ášši 011/24 Duohtavuohta ja soabadeapmi - Pilára 5: Njuolggadusaid implementeren
Ášši 013/24 Sámedikki 2023 jahkedieđahus

Bajásšaddan-, fuolahus- ja oahppolávdegoddi

Ášši 006/24 Duohtavuohta ja soabadeapmi - Váikkuhusat olbmuide
Ášši 007/24 Duohtavuohta ja såbadibme –Vuostasj (1) nihta: Máhtto ja gaskostibme
Ášši 008/24 Duohtavuohta ja såbadibme –Nuppát (2) nihta: Giella ja åhpadus

Ealáhus- ja kulturlávdegoddi

Ášši 009/24 Saetniesvoete jïh likteme - Tsegkie 3: Kultuvre jïh kultuvremojhtesh
Ášši 010/24 Duohtavuohta ja soabadeapmi - Pilára 4: Riidduid eastadeapmi
Ášši 012/24 Duohtavuohta ja soabadeapmi - Ealáhusat

Kultuvrralaš ja fágalaš prográmma

Duohtavuođa- ja soabahankommišuvnna raportta meannudeami oktavuođas lea ráhkaduvvome viiddiduvvon kultuvrralaš ja fágalaš prográmma.

Sámediggeráđđi bovde fágaseminárii guovvamánu 20. beaivvi dii. 09.00-12.00 mas lea sáhka proseassain davviriikkain Duohtavuođa- ja seanadankommišuvnna barggu oktavuođas. Seminára lágiduvvo Sámedikki auditorias Kárášjogas, ja lea rabas buohkaide. Ráđđelahttu Runar Myrnes Balto jođiha seminára, mii maiddái streamejuvvo Sámedikki neahtta-TV:s.

Loga eanet fágaseminára birra