Sámediggeráđđi juolluda 300 000 ruvnno Várdobáiki AS:ii

Sámediggeráđđi lea juolludan 300 000 ruvnno doarjjan Várdobáiki museai Skániin mii áigu álggahit prošeavtta seailluhit ja gáhttet dološ sámi visttiid, sihke Mátta-Romssas ja Davit Nordlánddas.

Sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen Sámedikkis. - Deaddil ja stuora govva ihtáMikkel Eskil Mikkelsen Åse M.P. Pulk/Sámediggi

Várdobáiki musea áigu ásahit antikváralaš giehtaduodje- ja bagadallanbálvalusa guovllu sámi huksehusaid várás, ja dat galgá leat oassin musea váldobargamušas.

– Árbevirolaš ja suodjalanárvosaš sámi visttit lea dehálaš oassi min oktasaš sámi kulturárbbis, ja dat duođaštit ávnnaslaččat sámi leahkima, árbevieruid ja historjjá. Danne lea dehálaš ahte sámi ásahusat láhččojuvvojit dakkár kulturmuittuid fuolaheapmái, dadjá sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Doarjja Sámedikkis galgá leat mielde loktemin nationála dási sámi vistesuodjalanbarggus ja loktemin máhtu antikváralaš seailluheami birra ráđđeaddima bokte. Musea galgá maiddái seailluhit ja gaskkustit ávnnaskeahtes sámi árbevirolašmáhtu, ja hábmet máŋggabealat gova márkosámi kulturhistorjjás.

Doarjja lea addojuvvon Sámedikki doarjjaortnega Ásahusovddideami bokte.

Gažaldagaid vástida dahje jearahallama addá sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), tlf. +47 917 42 161mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no