Sámediggeráđđi lokte ráđđehusa juolludeami 2 miljovnnain

Reviderejuvvon bušeahtas árvala sámediggeráđđi 7 miljovnna lasiheami ovdánahttit sámi oahpponeavvuid. Sámediggi oaččui 9 miljovnna unnit sámi oahpponeavvuide juovlamánus, ja mun lean duhtávaš go dál nákcet vuoruhit ná, dadjá sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen.

Mikkel Eskil Mikkelsen Árvu/Sametinget

Sámediggi lasiha máksomeriid oahpponeavvobuvttadeapmái vai šattale eanet válljenvári sámi oahpponeavvut. Oassin dán vuoruheamis lea sámediggeráđđi dál árvalan 7 000 000 ru.  lassijuolludeami sámi oahpponeavvobuvttadeapmái Sámedikki 2023 reviderejuvvon bušeahttaárvalusas.

Juolludeapmi lasiha doarjjavárrejumi sámi oahpponeavvuide, ja sihkkarastte ahte sámi oahppit ja studeanttat ožžot relevánta ja kvalitehtahuksejuvvon oahpahusa. 

-Sámi oahpponeavvut lea vuoruhuvvon suorgi sámediggeráđđái, ja mii lasihit juolludeami sámi oahpponeavvuid buvttadeapmái go buvttadeami áŋgiruššan lea duođalaš midjiide, dadjá Mikkelsen, ja de šaddá boahttevaš jagiid oahpponeavvuid dáfus eanet válljenvárri.

Sámedikki bargu buktá bohtosiid
Oahpponeavvuid vuoruheapmi Sámedikkis ja maid doarjjaortnega guorahallan lea buktán bohtosiid. 2019:s gárvvistuvvo 66 oahpponeavvu, ja 2021:s fas 47.  – Lea illudahtti oaidnit bohtosiid dákkár oláhusjagiid hámis.
Mis eai leat leamaš dákkár bohtosat ovdal ja dán sáhttit ávvudit, muhto eat leat vuos buot oláhusaid olihan, dadjá sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen.

Gažaldagaid vástida dahje jearahallama addá sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), tlf. +47 917 42 161mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no