Sámediggi háliida oktasaš sámi gáiddusoahpahusguovddáža

Sámediggi háliida oktasaš sámi gáiddusoahpahusguovddáža

Sámediggi háliida gulahallat Máhttodepartemeanttain vejolašvuođa birra ásahit ođđa guovddáža mii organisere sámi gáiddusoahpahusa.

Maŋŋel go Oahpahusdirektoráhtta mearridii ahte Åarjelsaemien Vierhtiesåafoe ii šat galgga fállat davvisámegiela oahpahusa, de lea Sámediggi gulahallan gáiddusoahpahusa birra stáhtaráđiin Tonje Brennain (Bb).

Mikkel Eskil Mikkelsen Árvu/Sametinget

– Vuosttaš maid Sámediggi lea dahkan lea sihkkarastit ahte ii oktage oahppi masse davvisámegiela oahpahusa. Sihke Oahpahusdirektoráhtta ja Máhttodepartemeanta leat duođaštan dan, dadjá sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Ii leat ollislaš plána

Mikkelsen oaivvilda ahte Åarjelsaemien Vierhtiesåafoe bargamušaid rievdadeapmi čájeha hástalusaid mat sámegiela gáiddusoahpahusas leat. Son jearrá gos dál galget oahppit oažžut gáiddusoahpahusa, ja ožžot go oahppit fálaldaga hospiteret eará skuvllain.

– Ii oktage dain geaiguin Sámediggi lea digaštallan ášši leat máhttán vástidit movt oahpahusfálaldaga dál galgá organiseret. Máŋggas geat fállet davvisámegiela gáiddusoahpahusa leat Sámediggái dadjan ahte sis unnu ja unnu kapasitehta ja fertejit vuoruhit oahpahusa báikkis. Åarjelsaemien Vierhtiesåafoe -ášši čájeha ahte ii gávdno ollislaš strategiija ii ge plána gáiddusoahpahussii boahttevaš jagiide, dadjá Mikkelsen.  

Sámediggi lea cealkán ahte lea dárbu geahčadit gáiddusoahpahusa organiserema ja giellačoahkkanemiid nationálalaččat. Mikkelsen sávvá ráđđehusa maid oaidnit dán dárbbu.

– Dárbbašit muhtuma gii sáhttá geahččat ohppiidlogu muhtin áiggi, ja dasto dan mielde plánet ja heivehit oahpahusa. Dárbbašit maiddái muhtuma gii ovdánahttá hospiterema. Go pedagogat ja fágabirrasat jearahit giellačoahkkanemiid birra ja mat fágabirrasat daid galget fállat, de dat leat legitima jearaldagat maid mii fertet vuđolaččat digaštallat.

Oahppat das movt Suoma bealde organiserejit

Suomas leat okta dahje guokte aktevrra mat koordinerejit gáiddusoahpahusa ja giellačoahkkanemiid. Mikkelsen oaivvilda nu sáhttit Norgga bealde maid dahkat.

–  Dás lea sáhka resurssaid birra. Go leat unnán oahpaheaddjit, de ii sáhte nu leat ahte okta oahpaheaddjeresursa oahpaha ovtta oahppi hávális. Mii fertet sáhttit seammá dási ohppiid bidjat seammá oahpahusdiibmui, vai atnit buoret ávkki kapasitehtas.  

Mikkelsena mielas lea maid dál áigi ahte ráđđehus čuovvula NAČ 2016: 18 – Váibmogiela guorahallama doaibmabidjoevttohusaid.

– Váibmogiella evttohii juo jagis 2016 doaibmabidjoevttohusaid juste dása, ja dál lea áigi ahte ráđđehusa bealis čuovvulit daid, dadjá Mikkelsen.

Jus áiggut jearahallat dahje jus leat gažaldagat, váldde oktavuođa sámediggeráđiin Mikkel Eskil Mikkelseniin (NSR), tlf. +47 917 42 161, mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no