Sámediggi vuoruha 16 miljovnna ruvnno julevsámegiel oahpponeavvuide

Sámediggi vuoruha 16 miljovnna ruvnno julevsámegiel oahpponeavvuide

Sámediggi lea almmuhan rámmašiehtadusgilvvu gitta 16 miljovnna ruvnno rádjái julevsámegiel oahpponeavvuid ráhkadeami váste.

Mikkel Eskil Mikkelsen Sámediggi 2020 čavčča váldojuvvui vuođđooahpahusas atnui ođđa oahppoplána sámegieloahpahussii, ja dál lea stuora dárbu ovdánahttit ođđa oahpponeavvuid mat guorrasit fágaođasmahttimii. Sámediggi lea fágaođasmahttima ja Sámedikki oahpponeavvoráhkadeami doaibmaplána fokusguovlluid ja vuoruhemiid vuođul válljen almmuhit gilvofálaldaga dahkat rámmašiehtadusa julevsámegiel oahpponeavvuid ráhkadeamis fágii sámegiella vuosttašgiellan 1. -10. jahkecehkiide.

– Mii sávvat ahte rámmašiehtadusat addet vejolašvuođa čatnat ja hukset gelbbolašvuođa guhkitáigge perspektiivvas, dadjá sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Sámediggi mearrida sámegielfágaid oahppoplánaid. Mikkelsen dadjá ahte lea stuora mearkkašupmi oahpahussii sámegielas ja sámegillii ollásit jođánit oažžut oahpponeavvuid sámegielfágii.

Digitaliseren lea guovddážis fágaođasmahttimis ja oppalohkái servvodatovdáneamis. Sámediggi lea ođđa oahpponeavvuid diŋgomis vuoruhan ollásit digitála oahpponeavvuid gaska- ja nuoraiddássái. Mikkelsen jáhkká ahte dát digitála oahpponeavvut leat veahkkin nanneme sámegiel gáiddusoahpahusa. Hástalus mii lea leamaš ruovttuoahpahusa oktavuođas korona geažil lea čájehan ahte lea dárbu eanet sámi digitála oahpponeavvuide main lea alla teknologalaš, pedagogalaš ja didákttalaš kvalitehta.

– Sámediggi sávvá ahte boahtá fálaldat mii sáhttá váikkuhit dasa ahte juksat min mihttomeari seailluhit ja nannet julevsámegieloahpahusa ja -ovddideami, dadjá Mikkelsen.

Gilvofálaldat lea almmuhuvvon neahttabáikái Doffin.no. Áigemearri buktit fálaldaga lea golggotmánu 15. beaivvi 2021. Dáppe leat eanet dieđut gilvvu birra: https://doffin.no/Notice/Details/2021-380174

Gažaldagaid ja jearahallamiid oktavuođas, váldde oktavuođa sámediggeráđiin Mikkel Eskil Mikkelseniin (NSR) tlf. +47 917 42 161, mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no