Tilskudd til sørsamisk spel og kurs i umesamisk

Sametingsrådet har bevilget tilskudd til Klemetspelet i Hemnes, og til kurs i umesamisk for voksne.

Det er bevilget 100 000 kroner over tilskuddsordningen Kulturtiltak til gjennomføringen av Klemetspelet.

Klemetspelet arrangeres annethvert år og er en kulturfestival med to store arrangementer: En historisk spel om samen Klemet Persson, som levde i Leirskaldalen for over hundre år siden, og hvor de samiske skuespillerne i årets spel er Mikkel Gaup og Ronja Katrin Larsen. I tillegg arrangeres ei stor martna på «gammelmåten» med seminarer, underholdning, utstillere, musikk og ulike aktiviteter. Klemetspelet skal foregå i midten av august.

– Klemetspelet er viktig både med tanke på at det er det eneste sørsamiske spelet med sørsamisk språk, men også fordi det formidler samisk historie rettet mot et bredt publikum, sier sametingsråd Maja Kristine Jåma (NSR).

I tillegg har Hemnes umesamiske forum fått tilskudd på 21 400 kroner til kurs i umesamisk språk. Tilskuddet er bevilget over tilskuddsordningen språkutviklingstiltak.

Prosjektet er et samarbeid mellom Hemnes umesamiske forum og Helgeland museum, og målet med prosjektet er å motivere folk til å bruke og lære umesamisk i hverdagen, selv om det kun er enkle setninger og fraser. Kursholderne er umesamisktalende fra svensk side.

Språkkurset er et grenseoverskridende samarbeid, noe som en viktig målsetning i Sametingets behandling av umesamisk språk i plenum i 2022. Prosjektet har også som delmål å få i gang et samarbeid med samiske organisasjoner og fagpersoner på svensk side i arbeidet med revitalisering av umesamisk språk.

– Dette er første gang Sametinget gir støtte til umesamisk språkkurs, og vi vurderer det som viktig at slike lavterskeltilbud i umesamisk blir gitt. Sametinget ser dette som særlig viktig da sametingsrådets målsetting er å styrke de minste samiske språkene. Å motivere til opplæring og bruk av umesamisk er viktig i arbeidet med revitalisering av språket, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).