Mediekontakter

Mediekontakter

Ta kontakt med den fagenhet som best kan besvare dine spørsmål. Generelle spørsmål kan rettes til kommunikasjonsstaben.

Nedlastbare bilder av sametingsrådet
Nedlastbare bilder av plenumsledelsen
Nedlastbare bilder av Sametingets ledelse (sametingsrådet, direktør og plenumsleder)
Nedlastbare bilder av Sametingets direktør og avdelingsdirektører

Direktør

Inger Marit Eira-Åhrén, direktør, +47 78 47 40 40, 971 29 744 

Avdelingsdirektører

Liv Inger Somby, kommunikasjonsstaben, +47 78 48 42 17, ​​​​​900 56 995
Tommy Somby, avdeling for administrasjon, +47 78 47 40 70, 958 22 121
Risten Turi Aleksandersen, avdeling for språk, +47 78 47 40 09, 924 59 798
Lisbeth Eira, avdeling for oppvekst og opplæring, +47 78 48 42 09, 915 16 723
Magne Svineng, avdeling for næring, kultur og helse, +47 78 47 41 57, 915 42 098
Sten Olav Heahtta, avdeling for kulturminner, areal og miljø, +47 78 48 42 24, 906 77 860
Hege Fjellheim, avdeling for rettigheter og internasjonale spørsmål, +47 78 47 40 47, 994 59 211
Rávdná Buljo Gaup, Sametingets politiske sekretariat, +47 78 47 41 53, 416 45 739

Kommunikasjonsstaben

Liv Inger Somby, kommunikasjonsdirektør, + 47 78 48 42 17, ​​​​​900 56 995

Sametingsrådet 

Silje Karine Muotka, president, NSR, +47 984 87 576
Mikkel Eskil Mikkelsen, rådsmedlem, NSR, +47 917 42 161
Runar Myrnes Balto, rådsmedlem, NSR, +47 977 73 778
Maja Kristine Jåma, rådsmedlem, NSR, +47 472 42 366
Hans Ole Eira, rådsmedlem, Sp, +47 918 61 471
Eirik Larsen, politisk rådgiver, NSR, +47 970 80 217
John Mathis Utsi, politisk rådgiver, JSL, +47 951 75 908
Anne Toril Eriksen Balto, politisk rådgiver, Sp, +47 413 10 027

Plenumsledelsen

Tom Sottinen, Ap, plenumsleder, +47 412 72 386
Tor Gunnar Nystad, NSR, nestleder, +47 917 51 470
Aili Guttorm, NSR, +47 413 51 019
Sara Katrine Aleksandersen, NSR, +47 975 02 191
Knut Einar Kristiansen, Nordkalottfolket, +47 458 16 684