Saksbehandler - Helse, sosial og barnevern

Saksbehandler - Helse, sosial og barnevern

Sametingets avdeling for næring, kultur og helse har ledig 1-års vikariat som saksbehandler innen helse, sosial og barnevern. Søknadsfrist: 10.08.21.

Tiltredelse snarest.

Arbeidssted er ved et av Sametingets kontorsteder med forbehold om ledig kontorkapasitet ved stedet.

Arbeidsoppgaver

Stillingens oppgaver er knyttet til utvikling, forvaltning og oppfølging av Sametingets politikk innen helse, sosial og barnevern.

Oppfølging og videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen vil være en sentral oppgave. Dette innebærer blant annet ivaretakelse av samiske pasienters rettigheter i dialog og prosesser med regionale og sentrale aktører og myndigheter, samt samiske fagmiljøer.

Stillingen kan også tillegges oppgaver som omhandler samiske barns rettigheter når de er under barnevernets omsorg.

Kvalifikasjoner

Stillingen ønskes besatt av en person med relevant utdanning fra høgskole/universitet tilsvarende mastergrad. Lang og relevant arbeidserfaring kan kompensere noe for kravet om utdanning på masternivå, dog minimum bachelornivå. Kunnskap om samiske samfunn vil bli særlig vektlagt. I tillegg er kunnskaper om helse-, sosial- og barnevernsektorene viktig.

I stillingen er det ønskelig med samisk muntlig og skriftlig kompetanse.

Videre vektlegges:

 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til å arbeide selvstendig og målrettet
 • Serviceinnstilling
 • Personlig egnethet

Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes etter Statens regulativ i stillingskode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver.

 • Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse
 • Gode låne- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr. år, inntil kr 25.000, og særskilt skattefradrag
 • Fleksibel arbeidstid og andre gode velferdsordninger

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Sametinget oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn, funksjonshemming eller hull i CV. Sametinget er IA-virksomhet (Inkluderende Arbeidsliv) og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider.

Ansettelsen skjer i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler.
Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden «Søk stillingen», og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV – utdanning og yrkeserfaring må fylles ut i det elektroniske skjemaet
 • Vitnemål og attester må vedlegges
 • Minimum to referanser

I henhold til offentleglova §25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Søknadsfrist: 10.08.21.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søk stillingen

Søknadsfrist

10. august 2021

Se utlysningen på jobbnorge.no