2017 dievasčoahkkináššit

2017 dievasčoahkkináššit

Mearrádusaid gávdná go deaddela liŋkka áššis ja rahpá váldodokumeantta. Mearrádus lea vuolemusas váldodokumeanttas. 

Báddejuvvon čoahkkimiid sáhttá maid oaidnit Sámedikki web-TV:s.

Dievasčoahkkin njukčamánu 8.- 10. b. 2017

01/17 Vuođđudeapmi
02/17 Sámediggeráđi doaibmadieđáhus
03/17 Ođđa áššiid dieđiheapmi
04/17 Gažaldagat Sámediggeráđđái
05/17 Sámedikki 2016 jahkedieđáhus
06/17 Sámi mánáidgárdefálaldat ja Sámedikki doarjjaotnet mánáidgárddiid várás
07/17 Ohcan luvvejuvvot doaimmas várreáirrasin – Ida Marie Bransfjell
08/17 Sámedikki evttohus 2017 eanadoallošiehtadallamiidda
09/17 Válgalávdegotti válljen
10/17 Sámedikki válganammagotti válljen – sámediggeválga 2017
11/17 Válmmašteaddji fápmuduslávdegotti válljen

Dievasčoahkkin miessemánu 31. b. - geassemánu 2. b. 2017

12/17 Vuođđudeapmi
13/17 Sámediggeráđi doaibmadieđáhus
14/17 Ođđa áššiid dieđiheapmi
15/17 Gažaldagat Sámediggeráđđái
16/17 Sámediggedieđáhus duoji birra
17/17 Bajit oassi - árvvut ja prinsihpat, Sámedikkeráđi čilgehus Oahppoplánabuktosa ođđa oppalaš oasi birra
18/17 Bearráigeahččanlávdetotti 2016 jahkedieđahus
19/17 Sámedikki 2017 reviderejuvvon bušheatta
20/17 Boraspirepolitihka strategiijat
21/17 Mearraluossabivdu sámi guovlluin
22/17 Orre gåetie Saemien Sijtese
23/17 Sámedikki čoahkkinortnet - rievdadusat paragráfaide 4, 7, 9,10, 12, 17, 23, 33 ja vuođđonjuolggadusaid § 1
24/17 Fágalávdegottiid bargonjuolggadusat - revideren kapihtal 1 j) ja kapihtal 3
25/17 Njuolggadusat Sámedikki politihkalaš dássái – revideren čuoggáš 4
26/17 Sámedikki lávdegodde- ja dievasčoahkkimat 2018 čoahkkinplána
27/17 Stipende jollebe ööhpehtæmman
28/17 Hálddašanplána automáhtalaččat ráfáidahttojuvvon sámi visttiid várás
29/17 Norgga olmmošvuoigatvuođaid nationála ásahusa jahkedieđáhus 2016
30/17 Doarjja áirrasevttohussii 30 S (2016-2017) ásahit duohtavuođakommišuvnna dáruiduhttinpolitihka ja boasttuvuođa birra mii lea čađahuvvon sápmelaččaid ja kvenaid vuostá Norggas
31/17 Dárbu mearridit johtilit maid dahkat boraspirebahkkemiid ektui
32/17 Lahtuid válljen lávdegoddái mii galgá evttohit rievdadusaid lágain ja sámi giliid ja báikegottiid hálddašeamis
33/17 Stuoradiggi ii sáhte mearridit čielggadit sisaváldima meahccelágas Romsii ja Finnmárkui almmá álbmotrievttalaš vuoigatvuođaid rihkkuma

Dievasčoahkkin golggotmánu 11.- 13. b. 2017

34/17 Vuođđudeapmi
35/17 Fápmuduslávdegotti válljen Sámedikki vuođđonjuolggadusaid § 7 vuođul
36/17 Fápmuduslávdegotti fápmudusárvalus - válggaid dohkkeheapmi
37/17 Dievasčoahkkinjođihangotti válljen
38/17 Sámedikki presideantta válljen
39/17 Válgalávdegotti válljen
40/17 Bearráigeahččanlávdegotti válljen
41/17 Plána- ja finánsalávdegotti válljen
42/17 Bajásšaddan-, fuolahus- ja oahppolávdegotti válljen
43/17 Ealáhus- ja kulturlávdegotti válljen
44/17 Miellahtuid válljen Sámi parlamentáralaš ráđđái
45/17 Sámedikki lávdegodde- ja dievasčoahkkimat 2017 - 2018

Dievasčoahkkin juovlamánu 5.- 8. b. 2017

46/17 Vuođđudeapmi
47/17 Sámediggeráđi doaibmadieđáhus
48/17 Ođđa áššiid dieđiheapmi
49/17 Gažaldagat Sámediggeráđđái
50/17 Sámedikki cealkámuš 2018/2019 boazodoallošiehtadussii
51/17 2018 Dáiddáršiehtadus
52/17 Suohkankategoriijat – Sámi giellaguovllut
53/17 Jagi 2018 duodjeealáhusšiehtadusa dohkkeheapmi
54/17 Sámedikki 2018 bušeahtta
55/17 Ealáhusovddideapmi mearrasámi servodagain
56/17 Sámedikki lávdegodde- ja dievasčoahkkimat 2018 čoahkkinplána - ođasmahttin
57/17 Miellahtuid válljen Finnmárkkuopmodaga stivrii ja bearráigeahccanlávdegoddái
58/17 Miellahtuid ja várrelahtuid nammadeapmi Sámedikki váiddalávdegoddái
59/17 Sámedikki 2019 bušeahttadárbu