2018 dievasčoahkkináššit

2018 dievasčoahkkináššit

Mearrádusaid gávdná go deaddela liŋkka áššis ja rahpá váldodokumeantta. Mearrádus lea vuolemusas váldodokumeanttas. 

Báddejuvvon čoahkkimiid sáhttá maid oaidnit Sámedikki web-TV:s.

Dievasčoahkkin njukčamánu 7.- 9. b. 2018:

01/18 Vuođđudeapmi
02/18 Sámediggeráđi doaibmadieđáhus
03/18 Ođđa áššiid dieđiheapmi
04/18 Gažaldagat Sámediggeráđđái
05/18 Sámediggeráđi čilgehus sámi giellaođastusa birra
06/18 Ohcan luvvejuvvot doaimmas sámediggeáirrasin - Bjørn Inge Mo
07/18 Ovttasbargošiehtadus gaskkal Sámedikki ja Davvi Dearvvašvuohta RHF
08/18 Sámedikki jahkedieđáhus 2017
09/18 Sámedikki cealkámuš 2018 eanadoallošiehtadallamiidda
10/18 Cealkámuš rievdan meahccegeavahusas Finnmárkkulága mielde ruvkedoaimma ektui Nussiris ja Gumpenjunis
11/18 Finnmárkku kulturmuittuid ja kulturbirrasa regionála plána 2017 - 2027
12/18 Gulaskuddan kulturhistorjjálaš eanadaga birra mas lea nationála beroštupmi Romssas
13/18 Ođđa bušeahttaortnet sámegielaide, kultuvrii ja sámi servvodateallimii
14/18 Njuolggadusat Sámedikki politihkalaš dássái - revideren
15/18 Ođđa jođiheaddji válljen Ealáhus- ja kulturlávdegoddái
16/18 Virgelobi ohcan doaimmas várreairrasin Anne Toril Eriksen Balto
17/18 Ođđa miellahtuid válljen Dievasčoahkkinjođihangoddái ja ođđa dievasčoahkkinjođiheaddji válljen
18/18 Nášunála boraspirepolitihka rievdadus

Erenoamáš dievasčoahkkin geassemánu 1. b. 2018:

19/18 Vuođđudeapmi
20/18 Sámedikki árvalus/cealkámuš duohtavuođa- ja seanadankommišuvdnii

Dievasčoahkkin geassemánu 12. -15. b. 2018:

21/18 Vuođđudeapmi
22/18 Elisabeth Erke - Ohcan luohpat doaimmas dievasčoahkkinjođiheaddji
23/18 Tor H. Mikkola - luohpan dievasčoahkkinjođihangotti lahttu doaimmas
24/18 Sámediggeráđi doaibmadieđáhus
25/18 Ođđa áššiid dieđiheapmi
26/18 Gažaldagat Sámediggeráđđái
27/18 Sámedikkiráđi čilgehus sámi girjjálašvuođa birra 2018
28/18 Sámedikki 2018 reviderejuvvon bušeahtta
29/18 Rievdadusat sámelágas – konsultašuvnnat
30/18 Sámi beroštumit guovloođastusas
31/18 Bearráigeahččanlávegotti jahkeđieđáhus 2017
32/18 Etihkalaš njuolggadusat Sámedikki politihkkáriida - rievdadeamit
33/18 Sámedikki dieđáhus duoji birra dego ealáhussan
34/18 Sámedikki lávdegodde- ja dievasčoahkkkimat 2019 čoahkkinplána
35/18 Norgga nationála olmmošvuohtaásahus - jahkedieđáhus 2017
36/18 Sámedikki 2020 bušeahttadárbu
37/18 Finnmárkkuopmodat – Ovttasstivren
38/18 Válljet lávdegotti Sámedikki direktevrra virgáibidjamii 2018 - 2021
39/18 Ođđa miellahtuid válljen Dievasčoahkkinjođihangoddái ja ođđa dievasčoahkkinjođiheaddji válljen
40/18 Ođđa lahtu válljen Finnmárkkuopmodaga stivrii

Dievasčoahkkin čakčamánu 25.- 28. b. 2018:

41/18 Vuođđudeapmi
42/18 Sámediggeráđi doaibmadieđáhus
43/18 Ođđa áššiid dieđiheapmi
44/18 Gažaldagat Sámediggeráđđái
45/18 Čilgehus Sámedikki ealáhuspolitihka birra
46/18 Čilgehus - Oahppoplánabuktosa Máhttolokten ja Máhttolokten - sámi ođasmahttin
47/18 Sámedikki ILO 2018 raporteren
48/18 Sámedikki jahkásaš ášši guolástuspolitihka birra
49/18 Sámi girjjálašvuođa gaskkusteapmi
50/18 Orienteren gávppot ovttasbargošiehtadusaid birra
51/18 Orienteren regiovnnalaš ovttasbargošiehtadusaid birra
52/18 Finnmárkkuopmodat – Ovttasstivren
53/18 Sámi giellaguovlu

Dievasčoahkkin juovlamánu 4. - 7. b. 2018:

54/18 Vuođđudeapmi
55/18 Sámediggeráđi doaibmadieđáhus
56/18 Ođđa áššiid dieđiheapmi
57/18 Gažaldagat Sámediggeráđđái
58/18 Sámedikkeráđi čilgehus sámi mediaid birra
59/18 Sámediggeráđi dásseárvopolitihkalaš čilgehus seksuála soju ja sohkabealleidentitehta birra
60/18 Giellalokten – Sámedikki strategiijaplána sámegielaid varas
61/18 Dáiddáršiehtadus 2019
62/18 Sámedikki cealkámuš 2019/2020 boazodoallošiehtadussii
63/18 Jagi 2019 duodjeealáhusšiehtadusa dohkkeheapmi
64/18 Ohcan luvvejuvvot doaimmas Sámedikki várreáirrasin - Arne Nerås Joma
65/18 Sámedikki 2019 bušeahtta
66/18 Ođđa lahtu nammadeapmi Sámedikki váiddalávdegoddái
67/18 Sámedikki digitaliserenstrategiija
68/18 Etihkalaš njuolggadusat sámi dearvvašvuođadutkamii.
69/18 Njuolggadusat Sámedikki politihkalaš dássái - revideren
70/18 Bággonjuovvama mearrádusa maŋideapmi - Jovsset Ánte Sara