2019 dievasčoahkkináššit

2019 dievasčoahkkináššit

Mearrádusaid gávdná go deaddela liŋkka áššis ja rahpá váldodokumeantta. Mearrádus lea vuolemusas váldodokumeanttas. 

Báddejuvvon čoahkkimiid sáhttá maid oaidnit Sámedikki web-TV:s.

Dievasčoahkkin njukčamánu 5.- 8. b. 2019:

01/19 Vuođđudeapmi
02/19 Sámediggeráđđi doaibmadieđáhus
03/19 Ođđa áššiid dieđiheapmi
04/19 Gažaldagat Sámediggeráđđái
05/19 Sámediggeráđi dásseárvopolitihkalaš čilgehus veahkaválddi birra sámi servodagas
06/19 Sámedikki vuordámušat ON:ii ja stáhtaide riikkaidgaskasaš álgoálbmotgiellajagi oktavuođas
07/19 Sámedikki cealkámuš 2019 eanadoallošiehtadallamiidda
08/19 Dálkkádatrievdan ja vuoiggalaš ovdáneapmi
09/19 Etihkalaš njuolggadusat Sámedikki politihkáriidda - rievdadeamit
10/19 Sámedikki jáhkedieđáhus 2018
11/19 Finnmárkkulága rievdan Finnmárkku ja Romssa fylkkaid ovttastahttima oktavuođas
12/19 Lahtuid válljen Sámedikki lávdegottiide
13/19 Virgelohpeohcamuš - Inger Eline Eriksen Fjellgren
14/19 Sámedikki lávdegodde- ja dievasčoahkkkimat 2020 čoahkkinplána

Dievasčoahkkin geassemánu 4.- 7. b. 2019:

15/19 Vuođđudeapmi
16/19 Sámediggeráđđi doaibmadieđáhus
17/19 Ođđa áššiid dieđiheapmi
18/19 Gažaldagat Sámediggeráđđái
19/19 Sámediggeráđi dásseárvopolitihkalaš čilgehus doaibmahehttehusa birra
20/19 Sámediggeráđi čilgehus luođi ja sámi musihka birra 2019
21/19 Norgga našuvnnalaš olmmošvuoigatvuohtaásahus - jahkedieđáhus 2018
22/19 Sámedikki 2019 reviderejuvvon bušeahtta
23/19 Etálaš njuolggadusat sámi dearvvašvuođabálvalusaide
24/19 Bearráigehččanlávdegotti jahkedieđáhus 2018
25/19 NČE nášunála bieggafámu rámma árvalus
26/19 Sámediggedieđáhus sámi mánáidgárdefálaldaga birra
27/19 Davviriikkalaš giellaovttasbargu
28/19 Cealkámuš Selbu-čoahkkimii

Dievasčoahkkin čakčamánu 25.- 27. b. 2019:

29/19 Vuođđudeapmi
30/19 Sámediggeráđđi doaibmadieđáhus
31/19 Ođđa áššiid dieđiheapmi
32/19 Gažaldagat Sámediggeráđđái
33/19 Dieđ. St. 31 (2018-2019)Stuoradiggedieđáhus. Sámi giella, kultuvra ja servodateallin
34/19 Sámedikki jahkásaš ášši guolástuspolitihka birra 2019 – ealáhus- ja vuoigatvuođaovdáneapmi mearrasámi guovlluin
​​​​​​​35/19 Sámedikki doaibmaplána sámi mánáidgárdefálaldahkii 2019 - 2023
​​​​​​​36/19 Ovttasbargošiehtadusat 2019
​​​​​​​37/19 Beaivváš Sámi Našunála Teáhter - huksenprošeakta - oktiisajuštahttin
​​​​​​​38/19 Meahcásteapmi dálá áiggis Sámis
​​​​​​​39/19 Sámi spesialistadearvvašvuođabálvalusaid ovdánahttin ja organiseren
​​​​​​​40/19 Duoji organiseren
​​​​​​​41/19 Sámedikki namma nuortalaš-, ubmi- ja bidumsámegillii

Dievasčoahkkin juovlamánu 3.- 6. b. 2019:

42/19 Vuođđudeapmi
43/19 Sámediggeráđđi doaibmadieđáhus
44/19 Ođđa áššiid dieđiheapmi
45/19 Gažaldagat Sámediggeráđđái
46/19 2020 Dáiddáršiehtadus
47/19 Sámediggeráđi dásseárvopolitihkalaš čilgehus vaššicealkámušaid ja vašširihkkosiid birra
48/19 Sámedikki oahpponeavvoráhkadeami doaibmaplána 2020-2023
49/19 Duoji ealáhusšiehtadusa 2020 dohkkeheapmi
50/19 Šattolaš Sápmi - Ceavzilis ealáhusovdáneapmi
51/19 Profešuvdnaoahput – sámi sisdoalu sisagođđin ja rekrutteren dusten dihte sámi servodaga gelbbolašvuođadárbbu
52/19 Sámedikki 2020 bušeahtta
53/19 Sámedikki 2021 bušeahttadárbu
54/19 Sámedikki cealkámuš boazodoallošiehtadussii 2020/2021
55/19 Sámedikki nuoraidpolitihka organiseren
56/19 Bearráigeahččanlávdegotti árvvoštallan boazodoallostivrii lahtuid nammadeami birra
57/19 Váljjet Sámedikki fágalávdegottiid
58/19 Ráđđehusa ruvkedoaibmakonsešuvdna Nussiris ja Gumpenjunis
59/19 Ohcan luvvejuvvot doaimmas Sámedikki várreáirrasin Anne Toril Eriksen Balto