2022 dievasčoahkkináššit

2022 dievasčoahkkináššit

Mearrádusaid gávdná go deaddela liŋkka áššis ja rahpá váldodokumeantta. Mearrádus lea vuolemusas váldodokumeanttas. 

Báddejuvvon čoahkkimiid sáhttá maid oaidnit Sámedikki web-TV:s.

Dievasčoahkkin njukčamánu 8.- 11. b. 2022:

01/22 Vuođđudeapmi
02/22 Sámediggeráđi doaibmadieđáhus
03/22 Ođđa áššiid dieđiheapmi
04/22 Gažaldagat Sámediggeráđđái
05/22 Sámedikki 2021 jahkedieđahus
06/22 Sámedikki cealkámuš 2022 eanadoallošiehtadallamiidda
07/22 Sámi Spesialistadearvvašvuohta - Sámi Klinihka organiseren
08/22 Sámediggeráđi čilgehus ráđđehusa doaibmaplána doaibmabijuid birra veahkaválddi eastadeami ja vuosttaldeami várás lagas oktavuođain
09/22 Alimusrievtti duomu čuovvoleapmi Fovsen-áššis
10/22 Rájáid njeaidin Sámis
11/22 Sámedikke lávdegodde- ja dievasčoahkkin 2023 čoahkkinplána
12/22 Boahtteáiggi skuvlla kvalitehta - fágalaš ja sosiálalaš birgejupmi/bierggim/bïerkenidh
13/22 Sámi báikenamaid sajádat ja oinnolašvuohta dálá sámi servvodagas
14/22 Soahti Ukrainas

Dievasčoahkkin geassemánu 14.- 17. b. 2022:

015/22 Vuođđudeapmi
016/22 Sámediggeráđi doaibmadieđáhus
017/22 Ođđa áššiid dieđiheapmi
018/22 Gažaldagat Sámediggeráđđái
019/22 Norgga olmmošvuoigatvuođaásahus -  jahkedieđáhus 2021
020/22 Sámedikki doaibmaplána sámecielaheami vuostá
021/22 Konseaptaválljen Sámiid Vuorká Dávvirat ja sámi dáiddamusea Kárášjogas
022/22 Fápmudus ovddidit árvalusa áššis válgačađaheami birra § 9h
023/22 Ohcan luvvejuvvot doaimmas várreáirrasin – Hanne Marion Gaup
024/22 Prinsihpalaš guottut 420 kV elfápmolinjjá huksemii sámi guovlluin
025/22 Sámedikki cealkámuš rievdan meahccegeavahusas Finnmárkolága mielde § 10 420 kV elfápmolinjái Skáiddis-Davvesiidii
026/22 Sámediggedieđáhus alit oahpu ja dutkama birra – revišuvdna 2022
027/22 Bearráigeahččanlávegotti jahkedieđáhus 2021
028/22 Sámedikki 2022 reviderejuvvon bušeahtta