Sámedikki mearrádusat 1989-2004

Sámedikki mearrádusat 1989-2004

Dás leat Sámedikki čoahkkingirjjit dan rájes go Sámediggi ásahuvvui 1989:s jagi 2004 rádjai. Sámediggi oaččui ollislaš elektruvnnalaš arkiivva 2004:s, ja danne gávdná čoahkkingirjiid maŋŋel 2004 elektruvnnalaččat dáppe.