Fágalávdegottit

Sámediggi vállje čuovvovaš 3 fágalávdegotti: plána- ja finánsalávdegotti, bajásšaddan-, fuolahus- ja oahppolávdegotti ja ealáhus- ja kulturlávdegotti.

Fágalávdegottiin galget buot sámediggeáirasat leat mielde. Lávdegottiide galgá válljejuvvot jođiheaddji ja nubbin jođiheaddji. Go jođiheaddji válljejuvvo posišuvnna áirasiid gaskka, de válljejuvvo nubbin jođiheaddji opposišuvnna áirasiid gaskka. Go jođiheaddji válljejuvvo opposišuvnna áirasiid gaskka, de válljejuvvo nubbin jođiheaddji posišuvnna áirasiid gaskka.

Fágalávdegottit ovddidit evttohusaid dievasčoahkkimii dakkár áššiin maid dievasčoahkkinjođihangoddi sádde lávdegottiide. Lávdegottit válljejit buot áššiin áššejođiheaddji.

Lávdegottiid čoahkkimat leat jur ovdalaš dievasčoahkkimiid.

Viečča govaid fágalávdegottiin

Geahča goas leat lávdegodde- ja dievasčoahkkimat 2023:s

Lassin fágalávdegottiide de lea Sámedikkis maiddái bearráigeahččanlávdegoddi, válgalávdegoddi ja váiddalávdegoddi doarjjaáššiid várás.

Loga eanet bearráigeahččanlávdegotti birra

Loga eanet válgalávdegotti birra

Loga eanet váiddalávdegotti birra doarjjaáššiid várás