PRD: Konsultašuvnnat boatkanan gaskal Sámedikki ja ráđđehusa ođđa oahpahuslágas

- Ii lean eará ráđđi go botket konsultašuvnnaid, go sámi mánáid vuoigatvuođain lei váilevaš olaheapmi, dadjá sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen. Árvu/Sametinget

Ráđđehus lea Sámedikkiin konsulteren ođđa oahpahuslágas ja dát láhkaárvalus galgá ovddiduvvot Stuorradiggái ovdal geasi. Ráđđehus ja Sámediggi eai nagodan soahpat, vaikko leat geahččalan konsulteret measta jagi - ja loahpas de Sámediggi ii dorjon ođđa oahpahuslága.

- Lea sihke váivi ja vuorrástuhtti go eat nagodan soahpat konsultašuvnnain. Sámediggi manai dán prosessii dainna mihtuin ahte nannet sámi mánáid vuoigatvuođaid ja láhčit sidjiide buori vuođu oahppat sámegiela skuvllas, dadjá Mikkelsen.

Go Sámediggi lea bargan dainna ođđa oahpahuslágain, de lea leamaš giellavuoruheapmi deháleamos. Addit ohppiide vejolašvuođa sihke oahppat ja geavahit sámegiela skuvllas, dat lea leamaš Sámedikki vuolggasadji.

-  Midjiide lea dehálaš addit ohppiide dan buori vejolašvuođa oahppat sámegiela ja ahte sii besset geavahit giela skuvlaárgabeaivvis. Oahpahuslágain leimmet sáhttit nannet ohppiid vejolašvuođa searvat gielladeaivvademiide, addit sidjiide vuoigatvuođa sámi oahpponeavvuide ja eambbo oahpahusa sámegielas. Dát livččii nannen ohppiid vejolašvuođa oahppat sámegiela, ja livččii sihkkarastán sámi ohppiid vuoigatvuođa ovdánahttit iežaset giela. Dađibahábut de ii lean eará ráđđi go botket šiehtadallamiid, lohká Mikkelsen.

Máŋgga raporttas čujuhuvvo man hástaleaddji lea oahppan sihke sámegillii ja sámegielas. Máhttoloktema 2006 árvvoštallamis duođaštuvvo ahte oahppit eai šatta sámegielagin, ja Riikarevišuvnnas leat leamaš cuiggodeamit váilevašvuođain sámegieloahpahusas. Mánát ja váhnemat rahčet dálá fálaldagain. Ja lea suhttadeaddji ahte raporttaid olis eai boađe rievdadeamit, dadjá sámediggeráđđi.

- Dál lea Norggas sámegieloahpahusas heaitinlohku sullii 60 proseantta. Dákkár dilis de lea hui hástaleaddjin go ráđđehus ii sáhte dohkkehit Sámedikki árvalusaid.  Mis ledje smávva ja álkes árvalusat nationála dásis, muhto seammás de sámi ohppiide leat dát hui dehálaččat ja guovddážis. Goas šaddá sámi mánáid vuorru vuoruhuvvot, jearrá Mikkelsen. 

Stuorradiggi galgá meannudit oahpahuslága ovdal geasi.

- Duohtavuođa- ja soabahankommišuvnna jođiheaddji, Dagfinn Høybråten, lea dadjan ahte dáruiduhttin lea ain dálá áiggis, ja danne lea min mielas dehálaš geavahit vejolašvuođa njulget boasttuvuođaid. Go oahpahusláhka geavahuvvo ággan biehttalit sámi mánáid oahppamis ja geavaheamis sámegiela, de fertet mii nannet giellaealáskahttima. Stuorradikkis lea ain vejolašvuohta addit sámi mánáide vuoigatvuođa beassat searvat giellalávgundeaivvademiide gos ohppet njuovžilis giela ja addit sidjiide vejolašvuođa geavahit sámi oahpponeavvuid ja seammás maid eanet oahpahusa mas besset hárjehallamiin oahppat giela, dadjá sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen.

Jus áiggut jearahallat ášši birra, váldde oktavuođa sámediggeráđiin Mikkel Eskil Mikkelseniin (NSR):
Telefovdna: 917 42 161 dahje e-poasta:
mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no