Sárdni davvi-norgga čájeheddjiide Internationale Grüne Woches 2024

Sámediggeráđi Berit Marie Eiras dearvvuođat davvi-norgga čájeheddjiide Internationale Grüne Woches ođđajagimánu 24. beaivvi 2024. 

Sárdni lea dušše dárogillii.

Berit Marie P.E. Eira Árvu/Sametinget

Bures!

Det er en stor glede for meg å være her sammen med dere, på en internasjonal arena hvor reiseliv og mat fra nord skal løftes fram som noe eksepsjonelt og egenartet.

Vi som er fra nord og lever i det som tilbys turister og tilreisende, ser kanskje ikke alltid hvor spesielt og vakkert det er hjemme. Når du har vært ute i verden, eller når du nå reiser hjem fra Grüne Woche – ta på deg “turistbrillene” og lat som om du ser hjemstedet ditt for første gang.  Da vil du se hva det er som lokker turistene nordover, og hva som får de til å utbryte “wunderschön” og  «gorgeous» og alle superlativene som de begeistret uttaler. For det er virkelig en vakker landsdel vi lever i. Og jeg som er fra finnmarksvidda og har sommerboplass ved kysten, vet hvilke kvaliteter landsdelen har å by på.

Etter en  tid hvor korona satte en stopper for turistnæringen, ser vi nå at det igjen begynner å ta seg opp med turister i nord. De kommer fra hele verden og vil se nordlys, natur og reinsdyr. Tromsø er allerede der de var før koronaen, og min spådom er at andre steder også vil få økte besøkstall. Og da er det viktig at vi på banen. 

Hva er det så turistene er ute etter og hva kan vi tilby dem? Slik jeg ser det er det autentiske et nøkkelord. Vi må tilby dem naturbaserte opplevelser og en levende kultur. Og er det noe vi kan, så er det nettopp natur og kutur. Vi har blant annet en levende samisk kultur som har stort et potensiale for turisme. Og der vil jeg spesielt nevne reinsdyret i fokus. Ikke bare er det en turistmagnet i seg selv, men reinsdyrkjøtt er også det beste som kan serveres gjestene som besøker oss. Den tradisjonelle matkulturen står sterkt i Sápmi, men vi ser at også innovasjon og nytenking gir reinkjøtt en utrolig spennvidde og kulinariske muligheter. Og det ønsker vi selvsagt velkommen!

Internasjonale Grüne Woche er en utrolig møteplass for dere som jobber med mat og reiseliv. Ikke bare gir det muligheter å få kontakter ute i verden, men den er også en arena for nettverksbygging innad blant reiselivsaktørene i vårt område. For å møte en økende turiststrøm , så tror jeg det er viktig at næringen er robust og samhandlende. Selv om mange av dere sikkert kjenner dere som konkurrenter, så tror jeg at samarbeid er viktig for å lykkes. Det gir flere markedsmuligheter og vil på sikt være lønnsomt.

Til slutt vil jeg takke alle dere som har valgt å delta på årets Grüne Woche og ønske dere alle lykke til med markesføringsarbeidet. Måtte Grüne Woche bli en suksess for din bedrift! 

Giitu!