Sárdni Norgga kulturskuvlaráđi 50 jagi ávvudeami oktavuođas

Sámediggeráđđi Maja Kristine Jåma doalai sártni Norgga kulturskuvlaráđi 50 jagi ávvudeami oktavuođas skábmamánu 28. b. 2023 (dušše dárogillii).

Kunst og kultur er hyperkomplekse begreper som kan ha mange ulike betydninger for ulike mennesker. Jeg har lyst til å sitere den store samiske kunstneren Nils Aslak Valkeapää:

«For samene er kunst en måte å leve på, en del av livsfilosofien, noe som harmonerer med naturen uten å sette spor etter seg. Hvert øyeblikk i livet er kunst. Er det ikke vakkert når folk setter seg på snøen, tenner ild og samler seg rundt bålet?»

Med disse ordene synes jeg Áillohaš fanger mange samiske kunstneres helhetlige innfallsvinkel: Kunst og kultur tolkes inn i en større helhet, akkurat som livet selv.

Og dette er perspektiver, samiske perspektiver som kan belyses i den pågående revideringen av rammeplanen for kulturskolen. Sametinget setter stor pris på gode samtaler i den forbindelse, og håper på at våre innspill blir ivaretatt i den videre prosessen.

Det handler om at kulturskolene kan bidra samiske barn og unge skal kunne dyrke og utvikle egen kultur, og ha aktiviteter som bygger på samisk språk, kultur og tradisjonskunnskap, gjerne overført gjennom generasjoner.

Og hva kan det være? Det kan være fortellertradisjon, joik, rytmer, dans, matlaging, duedtie, sanking av materiale, mat og medisinplanter. Ulike visuelle uttrykk og kombinasjonen av disse. Den samiske kulturen er mangfoldig i seg selv, og vil være ulike i de forskjellige samiske områdene.

Kulturskolene har en unik kraft. Det er en arena for identitetsbygging, bevaring og utvikling av kulturarv, og bygging av samhold og samfunn.

Det å bli kjent med egne og andres kunst og kulturuttrykk bidrar til å øke kunnskap og forståelse for hva som kan bety noe for både seg selv og andre. 

Kraften i kulturskolene bør ikke undervurderes.

Heller ikke kraften til å jobbe holdningsskapende tidlig er for bedre inkludering og redusere utenforskap. Det er hos barn og unge vi kan forme en fremtid der vi er fri fra samehets og trakassering.

Samisk kultur bør og skal ha en naturlig plass i samfunnet, også i kulturskolene.

Jeg må da få være stolt av våre samiske kunstnere som er vel anerkjent, og som har tatt flere med storm de seneste årene.

Flere av disse har også startet sin reise i nettopp kulturskolene. Som vi også så på scenen tidligere i dag.

Jeg selv har erfaring som elev på kulturskolen, men bruker ikke mine pianokunnskaper som verktøy i arbeidslivet i dag. Det skal dere slippe.

På vegne av sametingsrådet vil jeg takke for invitasjonen til å delta på dette flotte arrangementet og hjertelig til lykke med jubileet og videre viktig arbeid.

Lahkoe biejjine! Gæjhtoe!