Sámiráđđi

Sámiráđđi lea sámiid oktasaš kulturpolitihkalaš ja politihkalaš institušuvdna danin go dat lea Suoma, Norgga, Ruoŧa ja Rušša Federašuvnna sámiid organisašuvnnaid ovttasbargoásahus.

Davviriikkalaš Sámeráđđi, (dál Sámiráđđi) lea 1956 rájes bargan davviriikkalaš sámi ovttasbargguin ja riikkaidgaskasaš ovttasbargguin álgoálbmogiid máilmmiráđi bokte (1975) ja ON-vuogádagas. Ráđđádallamiid maŋŋil Sámiráđiin válddii Sámediggi veahážiid mielde ovddasvástádusa riikkaidgaskasaš doaimmaide.

Riikkaidgaskasaččat gohčoduvvo Sámiráđđi NGO organisašuvdnan, non-governmental organization. Sámiráđi váldoulbmilin lea áimmahuššat sámiid oktasaš beroštumiid, nannet sámiid oktiigullevašvuođa riikkarájáid rastá ja bargat nu dan badjelii ahte sápmelaččat maiddái boahttevuođas dohkkehuvvojit oktan álbmogin.

Sámiráđđi lea hui dehálaš ja dohkkehuvvon álgoálbmotaktevra riikkaidgaskasaččat. Sámiráđis lea alla gelbbolašvuohta ja viiddis riikkaidgaskasaš fierpmádat. Sámediggi ja Sámiráđđi ovttasbarget soames riikkaidgaskasaš áššesurggiin, ja dain lea goabbatlágan rollat nu ahte nubbi dievasmahttá nuppi. Ráđis leat 15 lahtu main viđas gullet norggabeallái, njealjis  ruoŧabeallái, njealjis suomabeallái ja guovttis ruoššabeallái.  

Loga eanet Sámiráđi neahttasiidduin