Saksbehandler - Læremidler

Saksbehandler - Læremidler

Sametingets avdeling for oppvekst og opplæring har to ledige saksbehandlerstillinger i seksjon for grunnopplæring. En fast stilling og en midlertidig stilling med varighet i ett år. Søknadsfrist: 10.08.21.

Tiltredelse snarest.

Arbeidsplassen er på en av Sametingets kontorsteder der det er ledig plass.

Ansvarsområde

Til stillingene knyttes et spesielt ansvar i å utføre Sametingets arbeid med læremiddelutvikling.

Sametingets målsetning i innsatsområde for læremiddelutvikling er at samiske elever og elever som får opplæring i samisk har tilgang til samiske læremidler på alle de tre samiske språkene, i alle fag og som er i tråd med grunnskolens læreplaner.

Grunnopplæringsseksjonen er ansvarlig for politikkutvikling på fagområdet grunnopplæring, og skal følge opp Sametingets vedtak gjort i Sametingets plenum. Seksjonen forvalter i dag tilskudd til læremiddelutvikling og fremmer samisk innhold til skolene.

Arbeidsoppgaver

Stillingens primære arbeidsoppgaver:

 • utføre strategisk arbeid, planlegge utviklingstiltak og følge opp gjennomføringen av disse
 • opprettholde og opprette kommunikasjon og samarbeid med eksisterende og nye institusjoner og aktører
 • rapportere resultater til lederne
 • styrke læremiddelutviklingssamarbeidet mellom Norge, Sverige og Finland.

En del av arbeidet er å følge opp det pedagogikkfaglige når Sametinget gjennom offentlig anskaffelse bestiller læremidler og når det gis tilskudd til læremiddelutvikling gjennom den søkerbaserte tilskuddsordningen. Slik som læremiddelprioriteringer, betingelser for læremidlenes innhold, vurdere søknader om tilskudd og kontrollere ferdige læremidler i henhold til læremiddelinnholdets betingelser.

Stillingen kan også tillegges andre oppgaver knyttet til Sametingets virksomhet.

Kvalifikasjoner

Til stillingen kreves høyere utdanning innen pedagogikk, minimum på bachelornivå. Arbeidserfaring fra skole og undervisning vektlegges.

Den som ansettes må kunne samisk og norsk / eller et annet skandinavisk språk, både muntlig og skriftlig.

Videre vektlegges:

 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • Kunnskap om digitale læremidler og læremiddelutvikling
 • Kunnskap om samiske samfunnsforhold og opplæringssystemet
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til å arbeide selvstendig og målrettet
 • Serviceinnstilling
 • Personlig egnethet

Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes etter Statens regulativ i stillingskode 1408 førstekonsulent eller 1434 rådgiver.

 • Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse
 • Gode låne- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr. år, inntil kr 25.000, og særskilt skattefradrag
 • Fleksibel arbeidstid og andre gode velferdsordninger

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Sametinget oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn, funksjonshemming eller hull i CV. Sametinget er IA-virksomhet (Inkluderende Arbeidsliv) og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider.

Ansettelsen skjer i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler.
Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden «Søk stillingen», og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV – utdanning og yrkeserfaring må fylles ut i det elektroniske skjemaet
 • Vitnemål og attester må vedlegges
 • Minimum to referanser

I henhold til offentleglova §25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Søknadsfrist: 10.08.21

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søk stillingen

Søknadsfrist

10. august 2021

Se utlysningen på jobbnorge.no