Sametinget bevilger i overkant av 400.000.- til reiselivsbedrift i Alta

Sametinget bevilger i overkant av 400.000.- til reiselivsbedrift i Alta

Sametinget har gitt tilskudd på kr 412 000,-til Sámi siida AS til omstillingstiltak med vekt på produkt-/tjenesteutvikling og omstilling til nye markeder lokalt, regionalt og nasjonalt.

   

Bedriften er hardt rammet av Coronasituasjonen, og har stort behov omstilling og utvikling, som følge av at utenlandsgjester har uteblitt og der det fortsatt er usikker når disse vil være tilbake.

—   ­Det er gledelig at Sametinget enda en gang kan støtte Sámi Siida, og denne gangen i sin videreutvkling av bedriften. Og i denne tiden vi lever i er det særdeles viktig at Sametinget er med på og holde reiselivet i livet, sier sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR). 

Sámi siida AS åpnet nyanlegget sitt i øvre Alta i september 2020 i en svært krevende oppstartsperiode midt i en pågående pandemi. Omstillingstiltakene omfatter investeringer knyttet til inngangsparti/utstyr til storlavvu, og investeringer knyttet til produksjons- og pakkeutstyr til småskalakjøttproduksjon. I dagens nyanlegg er det investert ca 15 mill kr.

Videre omfatter tiltakene markedsarbeid, kampanjer, forretningsutvikling, produktpakking og tjenestekjøp fra konsulent og eget arbeid til produktutvikling innenfor området kjøttproduksjon og marked.

— Bedriften er en viktig bidragsyter til samisk reiseliv. Jeg ser frem til å følge bedriften videre, avslutter sametingspresidenten.