Sametinget gir tilskudd til to unge fiskere i Nord-Troms

Sametinget gir tilskudd til to unge fiskere i Nord-Troms

To unge fiskere i Nord-Troms har fått tilskudd fra Sametinget, disse tilskuddene skal gi de unge fiskerne en god start på egne karrierer som fiskere.

Sametingsråd Silje Karine Muotka.Sametinget har innvilget 300 000,- til Røyelkampen AS. Selskapet er basert i Nordreisa og eid av Oskar Marvik, som nå skal kjøpe sitt første fiskefartøy. Sametinget har også innvilget 331 000,- til Norberg AS. Selskapet eies av Simen Nymo og holder til i Vannvåg, Karlsøy.

Disse tilskuddene bidrar til nyrekruttering til fiskeryrket i Nord-Troms.

Sametinget er glade for å kunne bidra til å styrke den lokale fiskeflåten i regionen og håper tilskuddene vil gi de unge fiskerne en god start på egne karrierer som fiskere.

– Det er veldig viktig å gi bevilgninger til de som ønsker å etablere seg som fiskere i de samiske områdene. Nyrekruttering skaper gode ringvirkninger for lokalsamfunn i Nord-Troms, så det er positivt at to unge vil satse som fiskere, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR).

For spørsmål eller intervju, kontakt sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR), mob. +47 984 87 576, silje.karine.muotka@samediggi.no