Sametinget prioriterer 16 millioner til lulesamiske læremidler

Sametinget prioriterer 16 millioner til lulesamiske læremidler

Sametinget har kunngjort rammeavtalekonkurranse på inntil 16 millioner kroner for utvikling av lulesamiske læremidler.

Mikkel Eskil Mikkelsen Sámediggi Høsten 2020 tok grunnopplæringa i bruk ny læreplan i samiskopplæringa, og det er nå stort behov for at det utvikles nye læremidler som er i tråd med fagfornyelsen. Sametinget har med bakgrunn i fagfornyelsen og Sametingets fokusområder og prioriteringer i handlingsplan for læremiddelutvikling, valgt å kunngjøre konkurranse om inngåelse av rammeavtale for levering av læremidler på lulesamisk til faget samisk som førstespråk for 1.- 10. årstrinn.

– Vi håper rammeavtaler skal gi mulighet til å tilknytte og oppbygge kompetanse i et langsiktig perspektiv, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Sametinget bestemmer læreplanene for samisk språk. Mikkelsen sier at det har stor betydning for opplæring i og på samisk i sin helhet å få læremidler i faget samisk raskt.

Digitalisering står sentralt i fagfornyelsen og generelt i samfunnsutviklingen. Sametinget har i bestilling av nye læremidler, prioritert heldigitale læremidler for mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Mikkelsen har stor tro på at disse digitale læremidlene vil være med å understøtte samisk fjernundervisning.  Utfordringen med hjemmeundervisning på grunn av korona har også vist at det er behov for å øke tilgangen på samiske digitale læremidler av høy teknologisk, pedagogisk og didaktisk kvalitet.

– Sametinget håper å få inn tilbud som kan bidra til å nå vårt mål om å bevare og styrke lulesamisk språkopplæring og -utvikling, sier Mikkelsen.

Anbudskonkurransen er publisert på nettstedet Doffin.no. Frist for å levere inn tilbud er 15. oktober 2021. Mer informasjon om konkurransen finnes her: https://doffin.no/Notice/Details/2021-380174

Ved spørsmål eller intervju, kontakt sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) tlf. +47 917 42 161, mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no