Sametinget setter i gang et utviklingsprosjekt for lulesamisk språk i skolen

Sametinget setter i gang et utviklingsprosjekt for lulesamisk språk i skolen

Sametinget har invitert til et utviklingsprosjekt for opplæringen i og på lulesamisk. Både Hamarøy kommune, Bodø kommune, Nordland fylkeskommune, Sørsamisk kunnskapspark og Statsforvalteren i Nordland er med i prosjektet, og sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) er takknemlig for at alle disse er positive til prosjektet og har sagt seg villig til å bli med.

BildeKlikkForStorVersjonSametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) Kenneth Hætta Både NOU 2016: 18 Hjertespråket og Riksrevisjonens rapport om opplæring i og på samisk, viser store utfordringer i samiskopplæring. Derfor har Sametinget invitert til et arbeid hvor målet er å styrke tilbudet.

– Det er viktig å sette en stor felles innsats for opplæringen i lulesamisk språk. Nå sitter alle aktører rundt samme bord med mål om å styrke opplæringen. Det er gledelig, siden vi trenger å styrke tilbudet i lulesamisk språkopplæring og samtidig rekruttere flere elever. Det er et viktig arbeid, som skal styrke tilbudet til elevene, sier Mikkelsen.

Sametinget mener det må settes innsats for bedre å tilrettelegge for at lærere skal lykkes i sin jobb.

– Fra lærere har beskjeden vært klar om at mangelen på læremidler og lærerressurser gjør at de står på bristepunktet. Det er da viktig at vi nå jobber sammen om å skape bedre forutsetninger for lærere til å utøve sitt yrke. Når situasjonen for de lulesamiske lærerne er svært presset og krevende, så må vi møte dette i arbeidet. Lærerstemmen må vi lytte til, sier Mikkelsen.

I dette prosjektet er Sametinget opptatt av å oppnå resultater innenfor rekruttering og sterke språkmodeller, hospitering og språkleir, utvidelse av tilbudet på Knut Hamsun videregående skole og profilskoler.

– Vi må følge opp anbefalingene i blant annet NOU Hjertespråket, implementering av samiske læreplaner og vurdere ytterligere tiltak for lulesamisk språkopplæring. I dette ligger det til grunn at for eksempel Bodø og Hamarøy er ulike kommuner med ulike forutsetninger, samtidig som at Knut Hamsun VGS er i en god prosess for utvikling av samisk innhold og undervisning på sin skole. Det er viktig at skoleeiere er med på å sikre at opplæringen blir så god som mulig i sine skoler, sier Mikkelsen.

Sametinget har mange pågående utredninger og prosesser som vil være aktuelle for utviklingsarbeidet, og kan stille til disposisjon økonomiske ressurser.

– Sametinget har engasjert forskere til å foreslå hvordan sterke språkmodeller kan implementeres i barnehager og skoler, og gjør en innsats for nedsatt leseplikt for samisklærere i nasjonale forhandlinger. Snart mottar Sametinget også en rapport om læremiddelutviklingen, hvor vi i oppfølgingen av denne vil vurdere tiltak til læremiddelutvikling i sør- og lulesamisk område, sier Mikkelsen, som tror dette kan bli verdifulle bidrag inn i arbeidet i utviklingsprosjektet.

Nå starter prosessen med å fastsette mandatet til prosjektet. Mikkelsen synes det er viktig at aktørene som er skoleeiere blir premissleverandører for arbeidet, også når det gjelder fremdriftsplan og arbeidsmetode.

– Aktørene skal oppnevne medlemmene til arbeidsgruppen, og målet mitt er at arbeidet skal få gode forutsetninger for å lykkes. Nå ser jeg frem til at dette prosjektet gjennomføres og jeg ser frem til å se konklusjonene og oppfølgingene fra prosjektet.

For spørsmål eller intervju, kontakt sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), +47 917 42 161, mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no