Støtte til informasjonsfilm om tannhelse for samiske barn

Støtte til informasjonsfilm om tannhelse for samiske barn

Sametingsrådet har bevilget et tilskudd på 134 000 kroner til Troms og Finnmark fylkeskommune ved Målselv tannklinikk. De skal lage en informasjonsfilm på samisk om tannhelse for samiske barn.

 – Sametinget ser det som positivt at Troms og Finnmark fylkeskommune ved Målselv tannklinikk ser behov for informasjonsmateriell på samisk, og påtar seg arbeidet med å produsere en film på samisk tilpasset barn og unge, sier sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR).

Filmen skal motivere barna på en morsom måte til å ta vare på tennene sine. Den skal fremme kunnskap om tenner og tannhelse hos samiske barn i barneskolealder, for å forebygge karies og tannhelseproblemer, som kan få store konsekvenser senere i livet. Filmen skal brukes som en del av undervisningen på skolene, og av tannpleiere på skolene i forbindelse med forebyggende virksomhet. Når barn får lære noe nytt på morsmålet sitt, øker forståelse og interesse for temaet.

– Sametinget ser at dette kan være et nyttig verktøy i å fremme god tannhelse, og dermed også bidra til bedre psykisk helse. Riktig og god informasjon skal kunne bidra til økt kunnskap om tannhelse og kunne bidra til å minske behandlingsbehov hos flere barn, og også bidra til å minske utvikling av tannbehandlingsangst, sier Myrnes Balto.

Tilskuddet på 134 000 kroner bevilges fra tilskuddsordningen Tilskudd til helse-, omsorg-, og barnevernsprosjekter og prioriteringen «prosjekter som styrker psykisk helse hos samiske barn og unge».

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR), +47 977 73 778, runar.myrnes.balto@samediggi.no