Støtte til selvmordsforebygging

Støtte til selvmordsforebygging

Sametingsrådet bevilger et tilskudd på 300 000 kroner til Finnmarkssykehuset/SANKS. Tilskuddet skal gå til tilpassing av det selvmordsforebyggende kurset Oppmerksom på selvmordstanker (OPS!) til samisk kontekst.

Selvmordsproblematikk er et alvorlig folkehelse- og samfunnsproblem i Sápmi. SANKS (Sámi klinihkka) har et særskilt ansvar for å forebygge selvmord i samiske områder på norsk side samt utvikle kultursensitive forebyggende tiltak.

Formålet med prosjektet er å forebygge selvmord i samiske områder ved å øke befolkningens kompetanse til å oppdage og spørre om selvmordstanker gjennom å kurse allmenheten i å bli oppmerksom på selvmordstanker, samt få kunnskap om hva de gjør videre med hensyn til å søke nødvendig helsehjelp,

– Sametinget ser at dette prosjektet med tilpassing av kurset Oppmerksom på selvmordstanker er et viktig og nødvendig arbeid, og et tiltak som kan ha stor betydning for den samiske befolkningen, sier sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR).

Sametinget er opptatt av forebyggende arbeid på dette området, men det er stor mangel på verktøy som kan brukes i forebyggende arbeid. Tilpassing av kurset Oppmerksom på selvmordstanker er også noe som er forslått som tiltak i plan for selvmordsforebygging blant samer i Norge, Sverige og Finland.

– Verktøy som er tilpasset kulturelt og språklig vil skape en bedre opplevelse for kursdeltakere, og kompetansen som opparbeides vil øke sannsynligheten for at dette blir nyttiggjort, sier Myrnes Balto.

Dette prosjektet er et samarbeid mellom SANKS, Vivat, RVTS Nord og Midt, og de jobber alle med selvmordsforebygging samiske områder. Dette verktøyet som nå skal tilpasses samiske forhold kan brukes i alle samiske områder. Dette kurset er også betegnet som spesielt egnet for oversetting og kulturell tilpassing av flere som har erfaring med kurset.

Tilskuddet på 300 000 kroner bevilges fra tilskuddsordningen Tilskudd til helse-, omsorg-, og barnevernsprosjekter, under prioriteringen «prosjekter som bidrar til å forebygge og redusere omfang av selvmord, selvmordsforsøk og selvskading».

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR), +47 977 73 778, runar.myrnes.balto@samediggi.no

Strever du eller noen du kjenner med selvmordstanker? Da kan du kontakte:

Mental Helse Hjelpetelefonen: Telefon 116 123 (hele døgnet), chat-tjeneste og skrive-tjeneste: sidetmedord.no (hele døgnet)
Kirkens
SOS: 22 40 00 40 (hele døgnet) eller chat www.soschat.no hver dag fra 18.30-22.30 (fredag frem til 01.30)
SANKS barn og unge: 78 96 74 20