Sametingsadministrasjonens overordnede strategi

3 Visjon

Med bakgrunn i Sametingets overordnede oppdrag og våre felles verdier er følgende visjon etablert for Sametingets administrasjon:

Aktan nannip Sámeednamav • Sammen styrker vi Sábme