Sametingsadministrasjonens overordnede strategi

3 Visjon

Med bakgrunn i Sametingets overordnede oppdrag og våre felles verdier er følgende visjon etablert for Sametingets administrasjon:

Ovttas nannet Sámi •  Sammen styrker vi Sápmi