Forvaltningsområdet for samiske språk

Forvaltningsområdet for samiske språk

I forvaltningsområdet for samisk språk er samisk og norsk likestilte språk. Det betyr at alle har rett til å bli betjent på samisk når de henvender seg til offentlige etater i forvaltningsområdet for samisk språk.

Forvaltningsområdet for samisk språk omfatter:

 

Troms og Finnmark:
Gáivuotna/Kåfjord
Loabák/Lavangen
Guovdageaidnu/Kautokeino
Kárášjohka/Karasjok
Deatnu/Tana
Unjárga/Nesseby,
Porsáŋgu/Porsanger 
Dielddanuorri/Tjeldsund

Nordland:
Hábmer/Hamarøy
Aarborte/Hattfjelldal

Trøndelag:
Snåase/Snåsa 
Raarvihke/Røyrvik 
Røros

De tre nordligste fylkeskommunene, Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag er også omfattet av forvaltningsområdet.