Registrering av samiske språk i Folkeregisteret

Folkeregisteret har åpnet en mulighet til å registrere kompetanse i samiske språk.

Snakker, skriver og/eller leser du et av flere samiske språkene nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk, kan du registrere dette i Folkeregisteret. Dersom du behersker flere samiske språk, kan du krysse av for flere. Denne registreringen er frivillig.

Formålet med registreringen er å kunne utarbeide statistikk over brukere av samiske språk. Bakgrunnen for denne registreringen er et mål om å beskytte og ivareta samisk som utrydningstruede språk. Gjennom å tilby datagrunnlag fra Folkeregisteret kan samfunnet studere språkutviklingen og gjøre tiltak som fremmer samisk kultur og språk.

Du kan registrere samiske språk på Skatteetatens nettsider.