Samisk språkuke

Samisk språkuke

Sett av datoene 25. - 31. oktober 2021 (uke 43) til den samiske språkuka Giellavahkku. 

Målet med Samisk språkuke er å løfte statusen til de samiske språkene, og øke kunnskap om samiske språk og kultur i hele samfunnet. Nettopp denne uka skal de samiske språkene høres og synes over alt.

Samisk språkuke har egen nettside, med program, ressurser og informasjon om språkuka.

Les mer: https://www.giellavahkku.org

Les også: Sametinget viderefører samisk språkuke, bli med du også!