Samisk språkuke

Sett av datoene 23.-29. oktober 2023 (uke 43) til den samiske språkuka Giellavahkku. 

Målet med Samisk språkuke er å løfte statusen til de samiske språkene, og øke kunnskap om samiske språk og kultur i hele samfunnet. Nettopp denne uka skal de samiske språkene høres og synes over alt.

Samisk språkuke har egen nettside, med program, ressurser og informasjon om språkuka.

Les mer: https://www.giellavahkku.org