Samiske språksentre

Felles for alle språksentrene er målet om å synliggjøre samisk språk og bidra til at samisk språk styrkes og utvikles.

Språksentrenes aktiviteter er i stor grad med på å synliggjøre samisk i nærområdet.

Språksentrene tar utgangspunkt i sine språkområder og igangsetter tiltak tilpasset behovene i de ulike områdene.

Hvis du ønsker å få mer informasjon om tilbudet som språksentrene gir, ta direkte kontakt: